Тагове

Web
C++
QA Automation - май 2022 03/05/2022 7 седмици
Целта на курса е да придобиете умения за планиране, разработване и поддържане на автоматизирани тест скриптове. Ще бъдат разгледани всички видове автоматизирани тестове, а именно Unit, Integration и S...
Agile Project Management- април 2022 27/04/2022 12 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора, участвали в софтуерен проект, не непременно като програмисти и независимо от опита им с Agile разработката на софтуер, които очакват или...
Agile Essentials with Scrum - април 2022 27/04/2022 6 седмици
Целта на курса е да запознае аудиторията с основните ценности и принципи на Agile методологията и практическото им приложение в областа на разработката на софтуер. Ще разгледате различните видове прил...
Computer Networking Fundamentals - април 2022 19/04/2022 8 седмици
Курсът "Computer Networking Fundamentals" ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ви запознае с техни фундаментални принципи и ще ви разкрие детайли за функционирането им. Ще започне с основни понятия и...
Programming Basics with C# - април 2022 09/04/2022 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...