Тагове

Web
C++
HTML & CSS - септември 2023 13/09/2023 6 седмици
Целта на курса "HTML & CSS" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HT...
MS SQL - септември 2023 12/09/2023 5 седмици
Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните технологии, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Интензивният курс по основи на базите дан...
PostgreSQL - септември 2023 12/09/2023 5 седмици
Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните технологии, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Интензивният курс по основи на базите дан...
Software Technologies - септември 2023 12/09/2023 7 седмици
Курсът ще разгледа на основно ниво и в голям спектър от разновидности различни аспекти в софтуерната индустрия. Курсистите ще се запознаят със софтуерните и хардуерните компоненти на една компютърна с...
Containers and Cloud - септември 2023 12/09/2023 6 седмици
Основната цел на курса Containers and Cloud е да запознае курсистите с най-добрите практики за създаване на контейнери с Docker и последващото им деплойване на cloud инфраструктура. Ще преминат през н...