Тагове

Web
C++
C++ Fundamentals 23/03/2021 6 седмици
Курсът ще запознае участниците с основния синтаксис на C++, започвайки с бърз оглед на типове данни, условни конструкции, цикли и работа с функции. Ще бъдат разгледани масиви и особеностите им в C++, ...
Azure Essentials 15/03/2021 6 седмици
По време на курса ще се запознаем с Azure платформата, нейната организация и основните услуги, които предоставя. Ще разгледаме теми като работа с Windows и Linux виртуални машини, управление на виртуа...
Test Stream 07/03/2021 1 седмици
Test Stream - FebruaryTest Stream - FebruaryTest Stream - February
Front-End Framework 01/03/2021 6 седмици
Курсът "Front-end Frameworks" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications). Изучава се какво е Single Page Application (SPA), архитектурни шаблони ...
QA Automation 01/03/2021 7 седмици
Целта на този курс е да надгради придобитите знания от предходния QA Fundamentals и да ги превърне в умения за планиране, разработване и поддържане на автоматизирани GUI и Web Services тест скриптове....