Тагове

Web
C++
Computer Networking Advanced - юли 2024 04/07/2024 13 седмици
Курсът "Computer Networking Advanced" има за цел не само да затвърди и надгради познанията на курсистите по компютърни мрежи с много по-задълбочен поглед върху протоколите и технологиите, но и да ги в...
Containers and Cloud - юли 2024 02/07/2024 7 седмици
Основната цел на курса "Containers and Cloud" е да запознае курсистите с най-добрите практики за създаване на контейнери с Docker и последващото им деплойване на Cloud инфраструктура. Ще сe премине пр...
QA Basics - юли 2024 02/07/2024 4 седмици
Курсът "QA Basics" дава начални умения по софтуерно тестване, необходими за технологичното направление QA в СофтУни. Това включва основни концепции в света на софтуерното тестване като: тест принципи,...
C++ OOP - юли 2024 01/07/2024 8 седмици
Курсът "C++ OOP" навлиза по-дълбоко в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики. В курса изцяло ще се обръне внимание на особеностите на обектно-ориентираното програмиране със C++. Курси...
ReactJS - юни 2024 26/06/2024 7 седмици
Курсът дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications), използвайки една от най-популярните работни рамки. Изучават се архитектурни шаблони за SPA при...