Тагове

Web
C++
Programming Basics with Python - ноември 2023 28/10/2023 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
Software Engineering and DevOps - октомври 2023 24/10/2023 8 седмици
Основната цел на курса Software Engineering and DevOps е да въведе ключовите термини и методологии за цялостно разбиране на софтуерното инженерство и DevOps. По време на курса ще се разгледат методи и...
ReactJS - октомври 2023 23/10/2023 7 седмици
Курсът дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications), използвайки една от най-популярните работни рамки. Изучават се архитектурни шаблони за SPA при...
TypeScript - октомври 2023 23/10/2023 4 седмици
Курсът "TypeScript" се концентрира върху усвояването на един от най-популярните езици за изграждане на сървърни и Front-End приложения. Създаден от Microsoft, TypeScript надгражда над JavaScript, като...
Reconnaissance Fundamentals - октомври 2023 18/10/2023 9 седмици
В курса "Reconnaissance Fundamentals" курсистите ще се запознаят с похвати за събиране на информация и сканиране на мрежи и друга инфраструктура. Ще разберат как да използват тези похвати за откриване...