Тагове

Web
C++
Programming Basics with Java - май 2022 07/05/2022 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
Programming Basics with JavaScript - май 2022 07/05/2022 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
Programming Basics with Python - май 2022 07/05/2022 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
QA Automation - май 2022 03/05/2022 7 седмици
Целта на курса е да придобиете умения за планиране, разработване и поддържане на автоматизирани тест скриптове. Ще бъдат разгледани всички видове автоматизирани тестове, а именно Unit, Integration и S...
Agile Project Management- април 2022 27/04/2022 12 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора, участвали в софтуерен проект, не непременно като програмисти и независимо от опита им с Agile разработката на софтуер, които очакват или...