Тагове

Web
C++
C# MVC Frameworks - ASP.NET Core - октомври 2017 30/10/2017 8 седмици
Курсът "ASP.NET Core" ще ви научи как се изграждат съвременни уеб приложения с архитектурата Model-View-Controller, използвайки HTML5, бази данни, Entity Framework Core и други технологии. Изучава се ...
DevOps Basics - октомври 2017 25/10/2017 8 седмици
Основна цел на курса е да послужи като въведение в света на DevOps в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез въведение в дисциплината, подкрепено от теоретично и практическо запознаване с някои от ч...
ReactJS Fundamentals - октомври 2017 24/10/2017 5 седмици
Обучението дава знания и практически умения за разработването на Single Page Applications (SPA), ползвайки технологията ReactJS - една от най-популярните и бързи библиотеки за изобразяване на клиентск...
Уеб програмиране с Ruby on Rails – октомври 2017 16/10/2017 8 седмици
Ruby on Rails - или просто Rails - е open source фреймуърк, известен със своята изключително висока продуктивост по отношение на разработката на full-stack уеб решения. С него могат да се изграждат ди...
Programming Basics with C# - октомври 2017 07/10/2017 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...