Тагове

Web
C++
ExpressJS Fundamentals - май 2017 15/05/2017 5 седмици
Курсът е интензивен и цели да запознае учащите с разработката на сървърни JavaScript приложения върху платформата Node.js, използвайки Express.js, като framework. По време на обучението ще р...
Deep Learning - май 2017 11/05/2017 8 седмици
Целта на курса е да запознае курсистите с най-актуалните достижения в областта на изкуствения интелект – а именно техниките, свързани с Deep Learning. Ще се запознаете с основните принципи на &b...
Уеб и UI дизайн за начинаещи - май 2017 04/05/2017 8 седмици
Обучението Уеб и UI дизайн за начинаещи ще ви помогне да разгърнете своя креативен потенциал, като се научите да създавате модерен дизайн за уебсайтове – за свои лични проекти или при работ...
Computer Networking Fundamentals - април 2017 22/04/2017 10 седмици
Курсът ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ви запознае с техни фундаментални принципи и ще ви разкрие детайли за функционирането им. Ще започне с основни понятия и концепции и постепенно ще задълбоч...
Въведение в Agile Software Development - април 2017 20/04/2017 6 седмици
Целта на този курс е да запознае аудиторията с основните ценности и принципи на Agile и практическото им приложение в разработката на софтуер. Ще се разгледа Agile във всички етапи от разработката на ...