Тагове

Web
C++
Deep Learning - декември 2023 30/11/2023 11 седмици
В този курс ще се запознаете с основите - теоретични и практически - на невронните мрежи, с това какви проблеми срещате, как да ги решавате и как да гарантирате коректната работа на моделите си. Заедн...
IT Business Analysis - август 2023 22/08/2023 7 седмици
Курсът е фокусиран върху теория и практически задания и има за цел да въведе курсистите в тази сфера. По време на обучението ще покриете какво всъщност е IT Business Analysis, отговорности и дейности,...
Киберсигурност и етично хакерство - юли 2023 - лятна академия за ученици 17/07/2023 1 седмици
Курсът е въведение в сферата на киберсигурността и цели да покаже как децата могат да постигнат адекватно ниво на ИТ сигурност за системи, приложения и мрежи. Обучението е практически насочено и ще ги...
Algorithms Advanced with C# - юли 2023 (на запис) 10/07/2023 6 седмици
Курсът по алгоритми ще запознае участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това те ще решават множество алгоритмични задачи и ще извършват анализи на различни подходи - техни...
Algorithms Advanced with Java - юли 2023 (на запис) 10/07/2023 6 седмици
Курсът по алгоритми ще запознае участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това те ще решават множество алгоритмични задачи и ще извършват анализи на различни подходи - техни...