Тагове

Web
C++
Agile Essentials with Scrum - февруари 2024 06/02/2024 6 седмици
Целта на курса е да запознае аудиторията с основните ценности и принципи на Agile методологията и практическото им приложение в областта на разработката на софтуер. Ще се разгледат различните видове м...
Programming Basics with Go - февруари 2024 05/02/2024 7 седмици
Курсът "Programming Basics with Go" ще даде на курсистите начални умения по програмиране с един от най-бързите и иновативни езици за програмиране. Езикът Go е лесен за изучаване и в този курс участниц...
Programming Basics with C# - февруари 2024 03/02/2024 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
Programming Basics with Java - февруари 2024 03/02/2024 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
Programming Basics with JavaScript - февруари 2024 03/02/2024 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...