Тагове

Web
C++
TypeScript - април 2024 01/04/2024 4 седмици
Курсът "TypeScript" се концентрира върху усвояването на един от най-популярните езици за изграждане на сървърни и Front-End приложения. Създаден от Microsoft, TypeScript надгражда над JavaScript като ...
Compromising Platforms - март 2024 27/03/2024 10 седмици
По време на курса "Compromising Platforms" ще бъдат представени техники и похвати за енумериране и експлоатиране на уеб платформи (апликации), които са най-често срещаният тип "engagement" в професион...
IT Project Management Fundamentals - март 2024 21/03/2024 8 седмици
В днешния бързо развиващ се свят и икономика, уменията по управление на проекти са от съществено значение за всеки професионалист, независимо дали управлява проект или е част от екип, който изпълнява ...
Windows System Administration - март 2024 20/03/2024 9 седмици
Основна цел на курса е да подпомогне изграждането на умения, като инсталиране и настройка на различни варианти на Windows Server, изграждане и управление на Active Directory, наблюдение и оптимизиране...
Math Concepts for Developers - март 2024 19/03/2024 14 седмици
Основната цел на курса е да изгради основата от математически знания, които са нужни на курсистите, за да започнат кариерата си в областта на изкуствения интелект. Ще разберат как се работи с матрици ...