Тагове

Web
C++
SQL
CSS
Machine Learning - септември 2023 07/09/2023 13 седмици
Machine Learning е пресечната точка на програмирането с математическите и научните методи. То представлява науката за това как да накараме компютрите да дават решения без да бъдат специално програмира...
Linux System Administration - септември 2023 05/09/2023 8 седмици
Основна цел на курса е да осигури достатъчно ниво на комфорт при работа в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез полагане на солидни теоретични основи, допълнени с множество практически постановки ...
IT Business Analysis - август 2023 22/08/2023 7 седмици
Курсът е фокусиран върху теория и практически задания и има за цел да въведе курсистите в тази сфера. По време на обучението ще покриете какво всъщност е IT Business Analysis, отговорности и дейности,...
Киберсигурност и етично хакерство - юли 2023 - лятна академия за ученици 17/07/2023 1 седмици
Курсът е въведение в сферата на киберсигурността и цели да покаже как децата могат да постигнат адекватно ниво на ИТ сигурност за системи, приложения и мрежи. Обучението е практически насочено и ще ги...
Algorithms Advanced with C# - юли 2023 (на запис) 10/07/2023 6 седмици
Курсът по алгоритми ще запознае участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това те ще решават множество алгоритмични задачи и ще извършват анализи на различни подходи - техни...