Тагове

Web
C++
Linux System Administration Advanced - януари 2023 26/01/2023 9 седмици
Основна цел на курса е да осигури достатъчно ниво на комфорт при работа с Linux и да подпомогне надграждането на знания и умения за управление на Linux базирана инфраструктура. Неговата насоченост е к...
QA Automation Back-End - януари 2023 16/01/2023 6 седмици
В този курс ще придобиете най-важните умения за планиране, разработване и поддържане на автоматизирани тест скриптове с фокус Back-End. Ще бъдат разгледани всички видове автоматизирани тестове, а имен...
HTML & CSS - януари 2023 10/01/2023 6 седмици
Целта на курса "HTML & CSS" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HT...
MS SQL - януари 2023 10/01/2023 5 седмици
Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните технологии, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Интензивният курс по основи на базите дан...
QA Basics - януари 2023 09/01/2023 4 седмици
Курсът "QA Basics" дава начални умения по софтуерно тестване, необходими за технологичното направление QA в Софтуерния университет. Това включва основни концепции в света на софтуерното тестване като...