Тагове

Web
C++
Algorithms Advanced with Java - юли 2023 (на запис) 10/07/2023 6 седмици
Курсът по алгоритми ще запознае участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това те ще решават множество алгоритмични задачи и ще извършват анализи на различни подходи - техни...
Microsoft Excel Advanced - юли 2023 06/07/2023 8 седмици
Ефективното използване на MS Excel се счита за едно от най-полезните и незаменими умения, които можете да предложите в помощ на своя екип. Със своята популярност, Excel се е превърнал в жизненоважен е...
Computer Networking Advanced - юли 2023 06/07/2023 12 седмици
Курсът "Computer Networking Advanced" има за цел не само да затвърди и надгради познанията по компютърни мрежи с много по-задълбочен поглед върху протоколите и технологиите, но и да въведе в съвременн...
Algorithms with Python - юли 2023 (на запис) 03/07/2023 5 седмици
Курсът по алгоритми ще запознае участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това ще се решават множество алгоритмични задачи и ще се извършват анализи на различни подходи - те...
Programming Basics with C# - юли 2023 01/07/2023 8 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...