Тагове

Web
C++
Reconnaissance Fundamentals - октомври 2024 23/10/2024 8 седмици
Курсът "Reconnaissance Fundamentals" ще запознае аудиторията с похвати за събиране на информация и сканиране на мрежи и друга инфраструктура. Курсистите ще разберат как да използват тези похвати за от...
IT Business Analysis Advanced - септември 2024 11/09/2024 9 седмици
Този курс е предназначен за професионалисти в областта на бизнес анализа, които желаят да разширят своите умения и да извлекат повече стойност за тяхната кариера. Курсът ще се фокусира върху развитиет...
Compromising Platforms - септември 2024 11/09/2024 9 седмици
По време на курса "Compromising Platforms" ще бъдат представени техники и похвати за енумериране и експлоатиране на уеб платформи (апликации), които са най-често срещаният тип "engagement" в професион...
Machine Learning - септември 2024 10/09/2024 11 седмици
Machine Learning е пресечната точка на програмирането с математическите и научните методи. То представлява науката за това как хората да накарат компютрите да дават решения без да бъдат специално прог...
Programming Basics with C++ - септември 2024 07/09/2024 7 седмици
Курсът "Programming Basics with C++" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в SoftUni. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding s...