Тагове

Web
C++
Linux System Administration - септември 2024 04/09/2024 8 седмици
Основната цел на курса е да осигури достатъчно ниво на комфорт при работа в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез полагане на солидни теоретични основи, допълнени с множество практически постановк...
Introduction to Cyber Security - септември 2024 04/09/2024 6 седмици
Курсът "Introduction to Cyber Security" ще предостави базови познания в сферата на киберсигурността. В живота днешно време на всеки му се налага малко или много да има умения в тази област. Въпреки че...
Computer Networking Advanced - юли 2024 04/07/2024 13 седмици
Курсът "Computer Networking Advanced" има за цел не само да затвърди и надгради познанията на курсистите по компютърни мрежи с много по-задълбочен поглед върху протоколите и технологиите, но и да ги в...
Containers and Cloud - юли 2024 02/07/2024 7 седмици
Основната цел на курса "Containers and Cloud" е да запознае курсистите с най-добрите практики за създаване на контейнери с Docker и последващото им деплойване на Cloud инфраструктура. Ще сe премине пр...
C++ OOP - юли 2024 01/07/2024 8 седмици
Курсът "C++ OOP" навлиза по-дълбоко в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики. В курса изцяло ще се обръне внимание на особеностите на обектно-ориентираното програмиране със C++. Курси...