Тагове

Web
C++
Обучение за учители по Информатика за профилирана подготовка - септември 2021 01/09/2021 1 седмица
Вие сте учител и през новата учебна 2021/2022 г. ще преподавате Информатика за профилирана подготовка с езика C#? Ние Ви предлагаме специално подготвено за Вас обучение, което ще Ви даде всички необхо...
Data Structures Advanced (with C#) - август 2021 17/08/2021 4 седмици
Курсът по структури от данни за напреднали запознава участниците с имплементацията на балансирани дървета (2 -3 дървета), AVL дървета, червено-черни и AA дървета. Ще се научите да работите с хеш табли...
C++ OOP - юли 2021 20/07/2021 8 седмици
Курсът "C++ OOP" изцяло разглежда особеностите на обектно-ориентираното програмиране със C++. Студентите ще започнат от създаването на класове и обекти, като същевременно се запознаят и с концепциите ...
DevOps Fundamentals - юли 2021 19/07/2021 8 седмици
Основната цел на курса е да надгради и разшири уменията за работа в DevOps среда. Това ще бъде постигнато чрез задълбочаване в някои от познатите вече инструменти и практики и добавяне на нови. Д...
AWS Essentials - юли 2021 16/07/2021 8 седмици
По време на курса ще се запознаем с Amazon Web Services(AWS) платформата, организацията в нея, предимства и основните услуги, които тя ни предоставя. Ще се запознаем с теми като: работа с виртуални ма...