Тагове

Web
C++
C++ Fundamentals - март 2024 05/03/2024 6 седмици
Курсът "C++ Fundamentals" ще запознае участниците с основните типове структури от данни и използването им в решаване на алгоритмични задачи. Ще бъдат разгледани масивите и особеностите им в C++, функц...
C++ OOP - февруари 2024 22/02/2024 9 седмици
Курсът "C++ OOP" навлиза по-дълбоко в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики. В курса изцяло се обръща внимание на особеностите на обектно-ориентираното програмиране със C++. Курсисти...
Software Engineering and DevOps - февруари 2024 20/02/2024 8 седмици
Основната цел на курса Software Engineering and DevOps е да въведе ключовите термини и методологии за цялостно разбиране на софтуерното инженерство и DevOps. По време на курса ще се разгледат методи и...
Angular - февруари 2024 19/02/2024 7 седмици
Курсът "Angular" ще даде на курсистите знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular, работна рамка произведение на Google и една ...
Train The Trainers 19/02/2024 2 седмици
Запалени сте да преподавате? Имате желание да споделите натрупания професионален опит и знания? Търсите платформа за изява пред публика? Участвайте в обучението за трейнъри Запишете се в курса, за да...