Тагове

Web
C++
Програмирай с Python - февруари 2024 - курс за ученици 11/02/2024 7 седмици
Курсът "Програмирай с Python" е фокусиран върху придобиване на по-задълбочени знания по програмиране с програмния език Python. Курсистите ще придобият познания за съставните типове данни String и List...
Киберсигурност и етично хакерство - февруари 2024 - курс за ученици 10/02/2024 7 седмици
Курсът е въведение в сферата на киберсигурността и цели да покаже как децата могат да постигнат адекватно ниво на IT сигурност за системи, приложения и мрежи. Обучението е практически насочено и ще ги...
Introduction to Cyber Security - февруари 2024 07/02/2024 6 седмици
Курсът "Introduction to Cyber Security" ще предостави базови познания в сферата на киберсигурността. В живота днешно време на всеки му се налага малко или много да има умения в тази област. Въпреки че...
Azure Essentials - февруари 2024 06/02/2024 6 седмици
Курсът ще представи Azure платформата, нейната организация и основните услуги, които предоставя. Ще бъдат разгледани теми, като работа с Windows и Linux виртуални машини, управление на виртуални мрежи...
Fundamentals in Mathematics - февруари 2024 06/02/2024 9 седмици
Разбирането на основни математически принципи, като дискретна математика, вероятности, статистика и линейна алгебра, е първата стъпка към разбирането на логиката, която стои зад редица софтуерни решен...