Тагове

Web
C++
SQL
CSS
Containers and Cloud - май 2023 09/05/2023 6 седмици
Основната цел на курса Containers and Cloud е да запознае курсистите с най-добрите практики за създаване на контейнери с Docker и последващото им деплойване на Cloud инфраструктура. Ще се премине през...
C++ Advanced - май 2023 02/05/2023 7 седмици
Курсът "C++ Advanced" навлиза в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики като указатели (pointers), псевдоними (references), управление на паметта (memory management) и работа с динамич...
Unity 3D - април 2023 27/04/2023 11 седмици
Unity 3D е широко разпространена технология за създаване на игри за платформи като Android, iOS, Mac OS, Windows, Linux, конзоли, VR, AR и много други. Използва се, както от големи компании като Blizz...
Въведение в училищната дигитализация - април 2023 27/04/2023 5 седмици
Курсът дава възможност на учители и директори да приложат аналитично мислене при изработването на план за дигитализация на учебни процеси, било то на ниво класна стая или училище. Курсистите ще се зап...
Blockchain Development - април 2023 25/04/2023 7 седмици
Блокчейн технологиите решават все повече проблеми в бизнеса, а това води до огромно търсене на програмисти в тази област. Този курс ще може да даде нужните умения на курсистите, за да стартират кариер...