Тагове

Web
C++
System Administration - март 2023 31/03/2023 17 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е ориентиран както към бъдещи и начинаещи системни администратори, така и към хора с опит в други операционни системи, на които предстои или се налага да уп...
Agile Project Management - февруари 2023 08/02/2023 12 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора, участвали в софтуерен проект, не непременно като програмисти и независимо от опита им с Agile разработката на софтуер, които очакват или...
DevOps - януари 2023 30/01/2023 17 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора с опит като програмисти или администратори, на които им предстои да започнат работа като DevOps инженери, както и за хора, на...
QA Automation - януари 2023 16/01/2023 12 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора, които имат познания по осигуряване качеството на софтуера (test cases, bug tracking, testing levels). Базови работа с променливи, условн...
C++ Development - януари 2023 07/01/2023 30 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за напълно начинаещи курсисти, желаещи да придобият познания в областта на програмирането със C++, както и за такива, които имат опит...