Тагове

Web
C++
System Administration - юни 2023 07/06/2023 17 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е ориентиран както към бъдещи и начинаещи системни администратори, така и към хора с опит в други операционни системи, на които предстои или се налага да уп...
Microsoft Excel - май 2023 25/05/2023 14 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за напълно начинаещи, без опит с MS Excel или друг подобен софтуер, или такива с начални умения за работа, които искат да се запознаят с пълните ...
Algorithms with C# - май 2023 (на запис) 22/05/2023 12 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за всички, които могат да боравят свободно с променливи, условни конструкции, цикли и масиви. Курсът ще се проведе с използване на езика C#, но е...
Algorithms with Java - май 2023 (на запис) 22/05/2023 12 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за всички, които могат да боравят свободно с променливи, условни конструкции, цикли и масиви. Разглежданите техники са фундаментални и не разчита...
Computer Networking - април 2023 20/04/2023 23 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за любители, които имат базови познания и умения относно работата на компютърни мрежи, протоколи и устройства, но искат да ги надградят и да прид...