Тагове

Web
C++
Cyber Security and Ethical Hacking - февруари 2024 07/02/2024 33 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора с базови познания за работа с Linux и мрежи, които имат малък или никакъв опит в сферата на мрежовата сигурност и киберсигурност и имат и...
Agile Project Management - февруари 2024 06/02/2024 12 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора, участвали в софтуерен проект, не непременно като програмисти и независимо от опита им с Agile разработката на софтуер, които очакват или...
C++ Development - януари 2024 06/01/2024 26 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за напълно начинаещи курсисти, желаещи да придобият познания в областта на програмирането със C++, както и за такива, които имат опит с други про...
System Administration Advanced - ноември 2023 08/11/2023 17 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора с базови познания и опит в администрирането на Windows и Linux системи, които искат да разширят и задълбочат познанията си в това направл...
Computer Networking - октомври 2023 12/10/2023 22 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за любители, които имат базови познания и умения относно работата на компютърни мрежи, протоколи и устройства, но искат да ги надградят и да прид...