Тагове

Web
C++
ASP.Net Core Microservices Complete Bundle - септември 2021 25/09/2021 3 седмици
Микросървисните приложения стават все по-популярни в софтуерната разработка, заради голямото количество плюсове, които носят със себе си. В този модул, състоящ се от 3 интензивни курса, ще разгледаме ...
System Administration Advanced - юни 2021 30/06/2021 16 седмици
Модулът "System Administration Advanced" ще запознае курсистите с теми като виртуализация, контейнеризация, клъстери и др.По време на курса "Windows System Administration Advanced" тези и други свърз...
Data Structures with Java - май 2021 18/05/2021 13 седмици
Структурите от данни са множество от данни, които са организирани на основата на логически и математически закони. Разбирането на основни математически принципи като дискретна математика, вероятности,...
Data Structures with C# - май 2021 18/05/2021 13 седмици
Структурите от данни са множество от данни, които са организирани на основата на логически и математически закони. Разбирането на основни математически принципи като дискретна математика, вероятност...
Microsoft Excel 13/05/2021 30 седмици
Ефективното използване на MS Excel се счита за едно от най-полезните и незаменими умения, които можете да предложите в помощ на своя екип. Със своята популярност, Excel се е превърнал в жизненоважен е...