Тагове

Web
C++
System Administration Advanced - ноември 2022 10/11/2022 19 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора с базови познания и опит в администрирането на Windows и Linux системи, които искат да разширят и задълбочат познанията си в това направл...
Data Structures with C# - ноември 2022 07/11/2022 11 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за всички, които могат да боравят свободно с променливи, условни конструкции, цикли и масиви и имат базови познания по ООП. Както и за по-опитни ...
Data Structures with Java - ноември 2022 07/11/2022 11 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за всички, които могат да боравят свободно с променливи, условни конструкции, цикли и масиви и имат базови познания по ООП. Както и за по-опитни ...
Computer Networking - октомври 2022 11/10/2022 19 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за любители, които имат базови познания и умения относно работата на компютърни мрежи, протоколи и устройства, но искат да ги надградят и да прид...
Microsoft Excel - октомври 2022 10/10/2022 18 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за напълно начинаещи, без опит с MS Excel или друг подобен софтуер или такива с начални умения за работа, които искат да се запознаят с пълните п...