Тагове

C++
C++ Advanced - май 2021 25/05/2021 5 седмици
Курсът "C++ Advanced" навлиза в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики като указатели (pointers), управление на паметта и работа с динамична памет. Студентите ще се запознаят и с конц...
C++ Fundamentals - март 2021 23/03/2021 6 седмици
Курсът ще запознае участниците с основния синтаксис на C++, започвайки с бърз оглед на типове данни, условни конструкции, цикли и работа с функции. Ще бъдат разгледани масиви и особеностите им в C++, ...
C++ Development - януари 2021 09/01/2021 26 седмици
Модулът C++ Development дава структурирани и задълбочени знания по програмиране, като стартира с извършване на най-простите логически операции и приключва със създаването и организиране на средно голе...
C++ Advanced – юни 2020 16/06/2020 11 седмици
Курсът "C++ Advanced" навлиза в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики като указатели (pointers), управление на паметта и работа с динамична памет. Студентите ще се запознаят и с конц...
C++ Fundamentals - март 2020 16/03/2020 10 седмици
Курсът ще запознае участниците с основния синтаксис на C++, започвайки с бърз оглед на типове данни, условни конструкции, цикли и работа с функции. Ще бъдат разгледани масиви и особеностите им в C++, ...