Тагове

Web
Deep Learning - декември 2024 10/12/2024 10 седмици
В този курс участниците ще се запознаят с основите - теоретични и практически - на невронните мрежи, с това какви проблеми срещаме, как ги решаваме и как гарантираме коректната работа на моделите си. ...
Machine Learning - септември 2024 10/09/2024 11 седмици
Machine Learning е пресечната точка на програмирането с математическите и научните методи. То представлява науката за това как хората да накарат компютрите да дават решения без да бъдат специално прог...
Data Science - юни 2024 25/06/2024 9 седмици
По време на този курс участниците ще формират точния набор от знания и умения за успешен професионален старт в Data Science сферата. След завършването на обучението, курсистите ще са в състояние да уп...
Artificial Intelligence - март 2024 19/03/2024 44 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора с базов опит в програмирането (препоръчително е с език Python), които желаят да развият познанията си в областите от приложната математик...
Math Concepts for Developers - март 2024 19/03/2024 14 седмици
Основната цел на курса е да изгради основата от математически знания, които са нужни на курсистите, за да започнат кариерата си в областта на изкуствения интелект. Ще разберат как се работи с матрици ...