Тагове

C#
Въведение в Blockchain технологията - октомври 2018 03/10/2018 4 седмици
Курсът има за основна цел да даде на участниците солидно разбиране на технологията Blockchain. Въпреки факта, че покрива само въведителни теми около основните технологични аспекти, икономически ползи ...
Smart Contract Development with Solidity - юни 2018 06/06/2018 9 седмици
Курсът "Разработка на умни договори със Solidity" изгражда базови умения за блокчейн разработка на децентрализирани приложения в Ethereum среда. Основният фокус е върху изграждането на умни договори (...
Blockchain Dev Camp - Sofia - February 2018 29/01/2018 6 седмици
The Blockchain Dev Camp is a 3+3 (the course consists of 2 parts - 1st part: 2 weeks training sessions (onsite+online) + 1 week project preparation (online) and project defenses (onsite) 2nd...
Въведение в Blockchain технологията - януари 2018 26/01/2018 7 седмици
Курсът има за основна цел да даде на участниците солидно разбиране на технологията Blockchain. Въпреки факта, че покрива само въведителни теми около основните технологични аспекти, икономически ползи ...
Smart Contract Development with Solidity - януари 2018 25/01/2018 9 седмици
Курсът "Разработка на умни договори със Solidity" изгражда базови умения за блокчейн разработка на децентрализирани приложения в Ethereum среда. Основният фокус е върху изграждането на умни договори (...