Тагове

Web
C#
MVC
Deep Learning - декември 2023 30/11/2023 11 седмици
В този курс ще се запознаете с основите - теоретични и практически - на невронните мрежи, с това какви проблеми срещате, как да ги решавате и как да гарантирате коректната работа на моделите си. Заедн...
Data Science - юни 2023 15/06/2023 11 седмици
По време на този курс ще формирате точния набор от знания и умения за успешен професионален старт в Data Science сферата. След завършването на курса, ще сте в състояние да управлявате цялостния процес...
HTML & CSS - май 2023 11/05/2023 6 седмици
Целта на курса "HTML & CSS" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HT...
MySQL - май 2023 10/05/2023 5 седмици
Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Курсът по основи на базите данни ще ви за...
Math Concepts for Developers - март 2023 02/03/2023 15 седмици
Основната цел на курса е да изгради основата от математически знания, които са Ви нужни, за да започнете кариерата си в областта на изкуствения интелект. Ще разберете как се работи с матрици и вектори...