Тагове

Web
C#
MVC
Deep Learning - декември 2024 10/12/2024 10 седмици
В този курс участниците ще се запознаят с основите - теоретични и практически - на невронните мрежи, с това какви проблеми срещаме, как ги решаваме и как гарантираме коректната работа на моделите си. ...
Machine Learning - септември 2024 10/09/2024 11 седмици
Machine Learning е пресечната точка на програмирането с математическите и научните методи. То представлява науката за това как хората да накарат компютрите да дават решения без да бъдат специално прог...
Data Science - юни 2024 25/06/2024 9 седмици
По време на този курс участниците ще формират точния набор от знания и умения за успешен професионален старт в Data Science сферата. След завършването на обучението, курсистите ще са в състояние да уп...
ReactJS - юни 2024 24/06/2024 7 седмици
Курсът дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications), използвайки една от най-популярните работни рамки. Изучават се архитектурни шаблони за SPA при...
HTML & CSS - май 2024 13/05/2024 6 седмици
Целта на курса "HTML & CSS" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HT...