Тагове

Web
Data Science - юни 2024 25/06/2024 9 седмици
По време на този курс участниците ще формират точния набор от знания и умения за успешен професионален старт в Data Science сферата. След завършването на обучението, курсистите ще са в състояние да уп...
HTML & CSS - май 2024 13/05/2024 6 седмици
Целта на курса "HTML & CSS" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HT...
Math Concepts for Developers - март 2024 19/03/2024 14 седмици
Основната цел на курса е да изгради основата от математически знания, които са нужни на курсистите, за да започнат кариерата си в областта на изкуствения интелект. Ще разберат как се работи с матрици ...
MySQL - януари 2024 09/01/2024 5 седмици
Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Курсът по основи на базите данни ще запоз...
HTML & CSS - януари 2024 08/01/2024 6 седмици
Целта на курса "HTML & CSS" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3.Курсистите ще придобият начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструме...