Тагове

Web
Deep Learning - декември 2023 07/12/2023 10 седмици
В този курс ще се запознаете с основите - теоретични и практически - на невронните мрежи, с това какви проблеми срещате, как да ги решавате и как да гарантирате коректната работа на моделите си. Заедн...
ReactJS - октомври 2023 23/10/2023 7 седмици
Курсът дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications), използвайки една от най-популярните работни рамки. Изучават се архитектурни шаблони за SPA при...
HTML & CSS - септември 2023 13/09/2023 6 седмици
Целта на курса "HTML & CSS" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HT...
Machine Learning - септември 2023 07/09/2023 13 седмици
Machine Learning е пресечната точка на програмирането с математическите и научните методи. То представлява науката за това как да накараме компютрите да дават решения без да бъдат специално програмира...
Data Science - юни 2023 15/06/2023 11 седмици
По време на този курс ще формирате точния набор от знания и умения за успешен професионален старт в Data Science сферата. След завършването на курса, ще сте в състояние да управлявате цялостния процес...