Тагове

Computer Networking - октомври 2019 22/10/2019 18 седмици
Computer Networking е изграден от два курса.Първият от тях е Computer Networking Fundamentals, който ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ви запознае с техни фундаментални принципи и ще ви разкрие де...
Ethical Hacking Basics - юни 2019 06/06/2019 8 седмици
Курсът е въведение в сферата на киберсигурността и цели да покаже как проактивно да постигнете адекватно ниво на ИТ сигурност за системи, приложения и мрежи, чрез хакването им (с етична цел). Хакерски...
Computer Networking Fundamentals – април 2019 03/04/2019 8 седмици
Курсът ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ви запознае с техни фундаментални принципи и ще ви разкрие детайли за функционирането им. Ще започне с основни понятия и концепции и постепенно ще задълбоч...
System Administration - април 2019 03/04/2019 24 седмици
Модулът System Administration е съставен от три курса: Computer Networking Fundamentals, Windows System Administration и Linux System Administration.Първият курс ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ...
Ethical Hacking Basics - ноември 2018 28/11/2018 8 седмици
Курсът е въведение в сферата на киберсигурността и цели да покаже как проактивно да постигнете адекватно ниво на ИТ сигурност за системи, приложения и мрежи, чрез хакването им (с етична цел). Хакерски...