Тагове

DevOps Basics – септември 2018 28/09/2018 8 седмици
Основна цел на курса е да послужи като въведение в света на DevOps в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез въведение в дисциплината, подкрепено от теоретично и практическо запознаване с някои от ч...
DevOps - септември 2018 28/09/2018 16 седмици
Модулът „ DevOps“ ви дава познания относно виртуализация, контейнеризация и автоматизация на основни процеси.Модулът започва с курс по “DevOps Basics“. Основна цел на курса е д...
Cyber Security - септември 2018 25/09/2018 24 седмици
Модулът „ Киберсигурност“ е съставен от три курса, които дават напреднали познания относно ИТ сигурността на системи, приложения и мрежи чрез хакването им ( с етична цел).Модулът започва с...
Computer Networking - септември 2018 25/09/2018 18 седмици
Модулът Computer Networking е изграден от два курса.Първият от тях е Computer Networking Fundamentals, който ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ви запознае с техни фундаментални принципи и ще ви ра...
System Administration - септември 2018 25/09/2018 26 седмици
Модулът System Administration е съставен от три курса: Computer Networking Fundamentals, Windows System Administration и Linux System Administration.Първият курс ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ...