Тагове

DevOps - април 2021 26/04/2021 16 седмици
Основна цел на първия курс е да послужи като въведение в света на DevOps в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез въведение в дисциплината, подкрепено от теоретично и практическо запознаване с няко...
Computer Networking 13/04/2021 37 седмици
Computer Networking е изграден от два курса. Първият от тях е Computer Networking Fundamentals, който ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ви запознае с техни фундаментални принципи и ще ви разкрие д...
Computer Networking - юли 2020 27/07/2020 18 седмици
Модулът Computer Networking е съставен от два курса.Първият от тях е Computer Networking Fundamentals, който ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ви запознае с техни фундаментални принципи и ще ви ра...
DevOps - май 2020 12/05/2020 16 седмици
Основна цел на първия курс е да послужи като въведение в света на DevOps в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез въведение в дисциплината, подкрепено от теоретично и практическо запознаване с няко...
Computer Networking - октомври 2019 22/10/2019 18 седмици
Computer Networking е изграден от два курса.Първият от тях е Computer Networking Fundamentals, който ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ви запознае с техни фундаментални принципи и ще ви разкрие де...