Тагове

Web
HTML & CSS 14/09/2021 7 седмици
Целта на курса "HTML & CSS" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HT...
JavaScript for Front-End 18/03/2020 0 седмици
Курсът "JavaScript for Front-End" се концентрира върху фундаменталните неща, нужни за изграждането на Front-End частта на едно web приложение. Разглеждат се и някои от най-популярните инструменти за с...
Въведение в уеб технологиите 01/07/2017 4 седмици
Курсът запознава участниците със съвременните технологии за изработка на уеб сайтове: HTML, CSS и WordPress. Изучават се накратко най-използваните тагове в езика HTML и използването им за създаване ел...
Уеб и UI дизайн за начинаещи 04/05/2017 8 седмици
Обучението Уеб и UI дизайн за начинаещи ще ви помогне да разгърнете своя креативен потенциал, като се научите да създавате модерен дизайн за уебсайтове – за свои лични проекти или при работ...
Node.js Development 13/09/2016 4 седмици
Курсът цели да запознае учащите с разработката на End-to-end JavaScript приложения върху платформата Node.js. По време на обучението ще разберем как да създадем базов сървър с Node.js, ще се научим на...