Тагове

DevOps - Containerization, CI/CD & Monitoring - февруари 2022 02/02/2022 8 седмици
Основна цел на курса е да представи някои от най-често използваните инструменти, стоящи в основата на повечето DevOps практики. По време на курса ще бъдат засегнати теми като виртуализация, контейнери...
Computer Networking Fundamentals - октомври 2021 05/10/2021 8 седмици
Курсът ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ви запознае с техни фундаментални принципи и ще ви разкрие детайли за функционирането им. Ще започне с основни понятия и концепции и постепенно ще задълбоч...
DevOps 26/04/2021 32 седмици
Модулът DevOps е съставен от два курса - DevOps - Containerization, CI/CD & Monitoring и DevOps - Infrastructure & Configuration Management. Основнатa цел на модула е представянето на основнит...
DevOps Basics - април 2021 26/04/2021 8 седмици
Основна цел на курса е да послужи като въведение в света на DevOps в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез въведение в дисциплината, подкрепено от теоретично и практическо запознаване с някои от ч...
Computer Networking 13/04/2021 37 седмици
Computer Networking е изграден от два курса. Първият от тях е Computer Networking Fundamentals, който ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ви запознае с техни фундаментални принципи и ще ви разкрие д...