Тагове

Computer Networking Fundamentals - април 2025 10/04/2025 11 седмици
Курсът "Computer Networking Fundamentals" ще въведе участниците в компютърните мрежи, ще ги запознае с техни фундаментални принципи и ще им разкрие детайли за функционирането им. Обучението ще започне...
Computer Networking Fundamentals - април 2024 11/04/2024 11 седмици
Курсът "Computer Networking Fundamentals" ще въведе участниците в компютърните мрежи, ще ги запознае с техни фундаментални принципи и ще им разкрие детайли за функционирането им. Обучението ще започне...
Computer Networking Fundamentals - октомври 2023 12/10/2023 10 седмици
Курсът "Computer Networking Fundamentals" ще въведе курсистите в компютърните мрежи, ще ги запознае с техни фундаментални принципи и ще им разкрие детайли за функционирането им. Ще започне с основни п...
Computer Networking Fundamentals - април 2023 20/04/2023 11 седмици
Курсът "Computer Networking Fundamentals" ще въведе курсистите в компютърните мрежи, ще ги запознае с техни фундаментални принципи и ще разкрие детайли за функционирането им. Курсът ще започне с основ...
DevOps - Containerization, CI/CD & Monitoring - януари 2023 30/01/2023 8 седмици
Основна цел на курса е да представи някои от най-често използваните инструменти, стоящи в основата на повечето DevOps практики. По време на курса ще бъдат засегнати теми като виртуализация, контейнери...