Презентация - C#

Добре дошли в СофтУни - Programming Basics - декември 2016

 

Материали от темата

Съдържание на документа

Софтуерен университет

Качествено образование, професия и работа за хиляди млади хора

Светлин Наков

Вдъхновител на проекта

Софтуерен университет

https://softuni.bg


2sli.do
#5564

Have a Question?


3

Софтуерен университет (СофтУни)

Качествено образование, професия и работа за софтуерни инженери

20+ практически курса, 20+ изпита, 15+ проекта  ~ 2 години

Бакалавърска диплома: 2 години @ СофтУни
+ 1-2 години в университет-партньор

Присъствено и онлайн обучение

Работа

Безплатен старт – всеки месец нов курс

Добре дошли в СофтУни


Programming Basics

4

Учебен план

Technologies Module

(интензивен или разширен)

4 месеца

HTML + JS

Programming Fundamentals

Programming for beginners

PHP + MySQL

C# Web

Java Web

3

6 + 12

Безплатен

входящ модул

Ориентационен

модул

Избор на професия

Professional Qualification

Основни модули

за професии

2 месецa

8-24 месеца


5

Професии

C# Web Developer

Java Web Developer

JavaScript Developer

PHP DeveloperНа https://softuni.bg/curriculum можете да разгледате подробности за всяка професия


6

СофтУни сертификати

Всеки курс преминат с успех над 5.00 дава пълният брой кредити

За успех от 3 до 5 се кредитите скалират. Пример: C# OOP -> оценка 3.73 -> 5.19 от 9 кредита

Диплома за професия от СофтУни

JavaScript Developer: >80 кредита

PHP Developer: >100 кредита

C# Web Developer: >150 кредита

Java Web Developer: >150 кредита

Диплома за висше образование (бакалавърска степен)

От университети-партньори (МТМ колеж, ВСУ, БСУ)

2 години @ СофтУни + 1-2 години @ университет-партньор

Дипломи и сертификати


7

СофтУни помага на студентите да започнат работа

Договори с 70+ ИТ фирми за наемане на студенти от СофтУни

Най-силните студенти имат възможност за стаж в СофтУни

Топ студентите избират между много работодатели

Не обещаваме работа за студентите със слаби резултати

Работа за завършилите


Софтуерен университет (СофтУни)

https://softuni.bg/courses/programming-basics/


Безплатни обучения в СофтУни

Фондация "Софтуерен университет" – softuni.org

Софтуерен университет – качествено образование, професия и работа за софтуерни инженери

softuni.bg 

	СофтУни @ Facebook

	facebook.com/SoftwareUniversity

	

	СофтУни форум – forum.softuni.bg