Презентация - Java

Откриване на курса - Programming Basics - декември 2016

 

Материали от темата

Съдържание на документа

Основи на програмирането

Откриване на курса

СофтУни

трейнърски екип

Софтуерен университет

http://softuni.bg

Основи на 

програмирането


2sli.do
#TODO

Have a Question?


3

Цели на курса

Учебна програма

Преподаватели

Изпити и оценяване

Учебни ресурси

Съдържание


Основи на програмирането

Цели на курса и учебна програма

Основови

на

програмирането 


5

Писане на прости команди

Въвеждане и извеждане на числа

Смятане с числа

Проверки

Повторения (цикли)

Приемен изпит

Основи на програмирането в СофтУни


6

Курсът „Онсови на програмирането" дава:

Първи стъпки в писането на код (coding):

Четене на данни и прости пресмятания

Работа с проверки и повторения (цикли)

Материалът е на ниво 4-5 клас в училище!

Работа с типове данни и променливи

Цели на курса


7

Добре дошли в СофтУни. Откриване на курса
Първи стъпки в програмирането – Java и IntelliJ IDEA

Прости пресмятания с числа

Проверки (if конструкция)

По-сложни проверки (вложени if)

Повторения (цикли)

Учебна програма


8

Чертане на фигурки на конзолата с цикли

Вложени цикли – решаване на задачи

Подготовка за приемен изпит

Практически приемен изпит

Учебна програма (2)


Преподаватели


10

Иван Иванов

Топ студент в СофтУни (2015)Тодор Илчев

Топ студент в СофтУни (2015)

Преподаватели


Основи на програмирането

Домашни, изпити и оценяване


12

Упражненията са много важни!

Програмирането се учи с писане, много писане!

Трябва да програмирате всеки ден!

Във всяко учебно занятие има задачи

Решаваме част от задачите в клас

Останалите остават за домашно

Решенията се качват в judge системата: judge.softuni.bg 

Упражнения и домашни


13

Срок за качване на решения в Judge

5 дни след занятието

18 януари – краен срок след третото занятие

Ако НЕ са решени поне 80% от задачите, 

	студента преминава в онлайн форма на обучение

Упражнения и домашни (2)


14

Курсът „Основи на програмирането" завършва
с практически изпит – 19 март 2016 г.

6 задачи за 4 часа с judge система

Задача с прости сметки (без проверки)

Задача с единична проверка

Задача с по-сложни проверки

Задача с единичен цикъл

Задача за чертане на фигурка на конзолата

Задача с вложени цикли

Практически изпит


15

Всички изпити и домашни се тестват автоматизирано

През онлайн judge система: judge.softuni.bg

Ще я ползвате на всяко учебно занятие

Влиза се с вашия softuni.bg акаунт

Как работи тестването в judge системата?

Качвате сорс кода (Java програма)

Програмата се тества с поредица тестове

За всеки успешен тест получавате точки

Система за онлайн оценяване 


16

Напишете програма, която въвежда число N (1 ≤ N ≤ 100) и печата коледна елха с размер N като в примерите по-долу:

Примерна изпитна задача

N = 2  |

 * | *

** | **

N = 3  |

 * | *

 ** | **

*** | ***

N = 5   |

  * | *

  ** | **

 *** | ***

 **** | ****

***** | *****

N = 1 |

* | *

N = 4   |

  * | *

 ** | **

 *** | ***

**** | ****

Пращане на решения: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/155


17

Примерна изпитна задача – решение

public static void main(String[] args) {  Scanner scanner = new Scanner(System.in);  int n = Integer.parseInt(console.nextLine());  for (int i = 0; i <= n; i++) {

    String asterisks = new String(new char[i]).replace("\0", "*");

    String spaces = new String(new char[n-i]).replace("\0", " ");

    System.out.printf(spaces);

    System.out.printf(asterisks);

    System.out.printf(" | ");

    System.out.printf(asterisks);

    System.out.println(spaces);

  }

}


18

Резултати от приемен изпит

Резултат > 5.00

Препоръчва се Technologies Module (интезивна група)

Резултат < 5.00

Препоръчва се Technologies Module (разширена група)

Резултат < 3.00

Повтаряне на курса Programming Basics

Резултати от приемен изпит


19

Присъствено обучение

Изпит – 80%

Работа с ментор – 10%

Домашни – 10%

Онлайн обучение

Изпит – 100%

Активност във форума – бонус до 10%

Система за оценяване в курса


Ресурси

Какво ни трябва за курса?


21

Официален сайт на курса "Основи на програмирането":Влизайте редовно във форума на СофтУни:

Обсъждайте задачите с колеги

Намирайте решения на всички задачи

Споделяйте код / решения / идеи / проблеми

Сайт на курса и материали

https://softuni.bg/courses/programming-basics/

https://softuni.bg/forum


22

Всички слайдове, видео, домашни, проекти и други материали са отворени с публичен достъп

Посетете сайта на вашия курс, за да ги изтеглитеСлайдове, видео, домашни


23

Учебник по основи на програмирането

"Въведение в програмирането със Java", Светлин Наков и колектив, 2015, ISBN 9789544005276

Налични са българска и английска версия (в PDF, HTML, ePub, Kindle и други формати)

Свободно изтегляне от: introprogramming.info

Хартиено копие  попитайте в СофтУни

Книга "Въведение в програмирането със Java"

	В курса се обхващат първите 6 глави (до цикли)


24

Софтуер за обучението в настоящия курс:

Microsoft Windows (Win 10 / Win 8.1 / Win8 / Win7)

IntelliJ IDEA 2016 Community (за Mac, Linux и Windows)

Алтернативи: Eclipse (за Mac, Linux и Windows)

Препоръчителен софтуер


Основи на програмирето – откриване

https://softuni.bg/courses/programming-basics/


Представяне на менторите

Всички в залата си избират ментор


27

Настоящият курс (слайдове, примери, видео, задачи и др.) се разпространяват под свободен лиценз "Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International"

Благодарности: настоящият материал може да съдържа части от следните източници

Книга "Основи на програмирането със Java" от Светлин Наков и колектив с лиценз CC-BY-SA

Лиценз


Безплатни обучения в СофтУни

Фондация "Софтуерен университет" – softuni.org

Софтуерен университет – качествено образование, професия и работа за софтуерни инженери

softuni.bg 

	СофтУни @ Facebook

	facebook.com/SoftwareUniversity

	

	СофтУни форуми – forum.softuni.bg