Видео (екран) - 15.11.2016 - Светлин Наков

Course opening: topics, schedule, trainers, exams, resources - JS Applications - ноември 2016

  • Видео към лекция Course opening: topics, schedule, trainers, exams, resources от курса JS Applications - ноември 2016
  • Име на ресурса: Видео (екран) - 15.11.2016 - Светлин Наков

Видеа от курса

Материали от темата