Видео (екран) - 18 Ноември 2016 - Ивайло Желев

Exercises: promises, async, await. Web workers - JS Applications - ноември 2016

  • Видео към лекция Exercises: promises, async, await. Web workers от курса JS Applications - ноември 2016
  • Име на ресурса: Видео (екран) - 18 Ноември 2016 - Ивайло Желев

Видеа от курса

Материали от темата