Видео (екран) - 10 Декември 2016 - Божидар Гевечанов - C#

Първи стъпки в програмирането - Programming Basics - декември 2016

  • Видео към лекция Първи стъпки в програмирането от курса Programming Basics - декември 2016
  • Име на ресурса: Видео (екран) - 10 Декември 2016 - Божидар Гевечанов - C#

Видеа от курса

Материали от темата