Видео (екран) - 17 Декември 2016 - Трифон Апов - C#

Прости пресмятания - Programming Basics - декември 2016

  • Видео към лекция Прости пресмятания от курса Programming Basics - декември 2016
  • Име на ресурса: Видео (екран) - 17 Декември 2016 - Трифон Апов - C#

Видеа от курса

Материали от темата