Университети партньори

Университети партньори

Софтуерният университет е изградил успешни партньорства с няколко акредитирани български университета. След успешно завършване на университет-партньор на Софтуерен университет, студентите придобиват държавно призната диплома за висше образование. 

• След завършване на "Софтуерен университет", студентите получават диплома за софтуерен инженер-практик. Тази диплома не е държавно призната, но се цени на високо ниво от софтуерните компании-работодатели. 

• След приема ви в Софтуерния университет имате възможност да се запишите паралелно в акредитиран университет-партньор, по избраната от вас специалност. След завършване на Софтуерния университет, вашето обучение продължава 1 или 2 години в избрания университет.

• При завършване на обучението си в един от акредитираните университети-партньори, получавате държавно призната диплома за висше образование. 

MTM College

Колеж по Маркетинг мениджмънт и предприемачество - гр. София

Видео представяне

Презентация

Степен:

Професионален Бакалавър

Специалност:

Предприемачество

Изисквания за записване:

Успешно взет приемен в "Софтуерен университет"
Диплома за завършено Средно образование

Продължителност:

3 години

За I и II семестър се признават първите 12 оценки от Софтуерния университет (според избраната професия). След това студентите продължават обучението си в МТМ Колежа по следния учебен план:

III семестър

 • 1. Приложна икономика - първа част
 • 2. Основи на маркетинга
 • 3. Основи на предприемачеството
 • 4. Основи на управлението
 • 5. Приложна икономика - втора част
 • 6. Финансови изчисления

IV семестър

 • 1. Мениджмънт на иновациите
 • 2. Управление на човешкия капитал
 • 3. Дигитален маркетинг
 • 4. e-предприемачество
 • 5. PR и управление на репутацията
 • 6. Международен маркетинг

V семестър

 • 1. Проектен мениджмънт в IT сектора
 • 2. Управление на малките и средните фирми в IT сектора
 • 3. Браншови анализ и планиране в IT сектор
 • 4. Лидерски умения и компетенции
 • 5. Комуникационни умения и компетенции
 • 6. Стил на учене и критично мислене

VI семестър

 • 1. Проектен мениджмънт в IT сектора
 • 2. Управление на малките и средните фирми в IT сектора
  • "Софтуерен инженеринг"
  • "Бизнес предприятие"
  • "Брандмениджмънт"
  • "Експорт-импорт"
  • "Мениджмънт 2030"
  • "Мениджмънт и маркетинг на дестинация"

МТМ Колежа признава приемния изпит от Софтуерния университет за кандидат-студентски изпит.  

Документите, които са необходими при кандидатсването, се взимат от рецепцията на Софтуерен университет (ет. 2). Крайният срок за подаване на документите е 15 септември 2017 г. За подробна информация, моля пишете на university@softuni.bg.  

Таксите са както следва: 

 • Административна такса – 20 лева (еднократно при превод на таксата за първи семестър към сметката на МТМ Колежа)
 • I семестър150 лева
  • Студентът учи само в Софтуерен университет, като оценките, които получи се признават в МТМ Колежа;
 • II семестър150 лева
  • Студентът учи само в Софтуерен университет, като оценките, които получи се признават в МТМ Колежа;
 • III семестър790 лева
  • Студентът учи паралелно в Софтуерен университет и МТМ Колежа
 • IV семестър790 лева
  • Студентът учи паралелно в Софтуерен университет и МТМ Колежа
 • V семестър780 лева
  • Студентът учи паралелно в Софтуерен университет и МТМ Колежа
 • VI семестър780 лева
  • Студентът учи паралелно в Софтуерен университет и МТМ Колежа
 • Студентите по дуалната програма между Софтуерен университет и МТМ колеж се обучават в задочна форма на обучение. Форматът на обучението е дистанционен (онлайн интерактивни видео курсове) с присъствени консултации от време на време (вместо очни занятия).
 • По желание студентите могат да се запишат и редовно обучение.

Е-майл: info@mtmcollege.bg
Телефони: 02/4456148, 02/8558551, 02/9555363, 02/8567082
Адрес: София 1612, бул. „Цар Борис“ III №126

Varna Free University

Варненски Свободен Университет

Презентация

Степен:

Бакалавър

Специалност:

Информатика и Компютърни науки

Изисквания за записване:

Успешно взет приемен в "Софтуерен университет"
Диплома за завършено Средно образование

Продължителност:

3 години

Учебен план по семестри във ВСУ – ТУК. За допълнителна информация и условията на обучение, вижте в страницата на Катедра "Информатика и икономика".  Подробна информация за партньорството между ВСУ и Софтуерния университет може да намерите ТУК.

ВСУ признава приемния изпит от Софтуерния университет за кандидат-студентски изпит.  Документите, които са необходими при кандидатсването, се взимат от рецепцията на Софтуерния университет (ет. 2)

 • Документи за записване - 9 лева;
 • Документи за кандидатстване - 5 лева.

Крайният срок за подаване на документите е 1 септември 2017 г. За подробна информация, моля пишете на university@softuni.bg.

Таксите са както следва:

 1. Административни такси за кандидатстване - 75 лева
 2. Такси:
  • Редовна форма на обучение:
   • Такса за един семестър – 1200 лева
  • Задочна форма на обучение:
   • Такса за един семестър – 960 лева
  • Дистанционна форма на обучение:
   • Такса за един семестър – 1080 лева
  • Такса за дипломиране 50% от таксата за семестър

Таксите се превеждат по следната сметка:

 • ТБ „Общинска банка“ АД BIC: SOMBBGSFIBAN код: BG40SOMB91301016075801

Всички приети студенти се записват в първи курс задочно, редовно или дистанционно обучение, в първи семестър на съответната учебна година. След приключване на първи курс на студентите се разработва индивидуален учебен план. Студентите се обучават в ускорена форма на обучение по индивидуален план и завършват обучението си в бакалавърска степен за 3 години вместо за 4 години.

Е-мeйл: cse@vfu.bg, galina.momcheva@vfu.bg

Varna Free University

Бургаски Свободен Университет

Степен:

Бакалавър

Специалност:

Сцециалност „Софтуерно инженерство“ - задочна форма на обучение.

Изисквания за записване:

Успешно взет приемен в "Софтуерен университет"
Диплома за завършено Средно образование

Продължителност:

Продължителността на обучението в СофтУни и в БСУ е общо 4 години, като през първите 2 години обучението е паралелно и в СофтУни и в БСУ, и още 2 години само в Бургаския свободен университет.

Учебните дисциплини по семестри в БСУ – ТУК. За допълнителна информация и условията на обучение, можете да видите в страницата на Центъра по Информатика и технически науки на БСУ - ТУК. Кандидатстане в БСУ можете да направите по електронен път на адрес ТУК.

Крайният срок за подаване на документи по електронен път е 17 октомври 2017 г.

Таксите са както следва:

 • Административни такси за кандидатстване - 50 лева. 
 • Документи за кандидатстване (14  лева и 10 лева за студентска книжка)  се подават в БСУ след приема.
 • За първата и втората учебна година се заплащат семестриални такси по 50 лева.
 • За всяко явяване на изпити се заплаща административна такса в размер от 25 лева.
 • През третата и четвъртата година таксите се образуват в зависимост от дисциплините, които студентът изучава, разпределени по години в неговия индивидуален план. Всяка дисциплина е обвързана с определен брой кредити. Всеки кредит се заплаща в размер от 40 лева.  Кредитите за семестър са 30 - 40.
 • Такса за държавен изпит – 300 лева.

Е-мeйл: orozova@bfu.bg, kdimitrov@bfu.bg

Висше училище по телекомуникации и пощи

Висше училище по телекомуникации и пощи

Степен:

Бакалавър

Специалност:

Компютърно администриране на софтуерни проложения

Изисквания за записване:

Успешно взет кандидатстудентски изпит в Софтуерния университет, диплома за средно образование, интервю на английски език

Продължителност:

3 години

I семестър

 • 1. Въведение в специалността
 • 2. Инженерна математика 1
 • 3. Операционни системи
 • 4. Основи на програмирането
 • 5. Основи на информационните технологии
 • 6. Компютърни архитектури
 • 7. Чужд език 1
 • 8. Физическа култура

II семестър

 • 1. Инженерна  математика
 • 2. Компютърни мрежи и протоколи
 • 3. Практикум по програмиране 
 • 4. Практикум по информационни технологии
 • 5. Чужд език 2
 • 6. Физическа култура

III семестър

 • 1. Инженерна математика 3 
 • 2. Компютърни мрежи и протоколи 2
 • 3. ОС Linux 
 • 4. Бази данни 
 • 5. Практикум по бази данни 1
 • 6. Курсов проект по презентационни умения
 • 7. Чужд език 3
 • 8. Физическа култура

IV семестър

 • 1. Администриране на Windows 
 • 2. Администриране на Linux
 • 3. Обектно – ориентирано програмиране 
 • 4. Oracle бази данни 
 • 5. Практикум по бази данни 2
 • 6. Основи на електрониката
 • 7. Чужд език 4
 • 8. Физическа култура

V семестър

 • 1. Облачни технологии 
 • 2. Системи за откриване на атаки и прокси
 • 3. Основи на икономиката 
 • 4. Практикум по обектно – ориентирано програмиране
 • 5. Семестриален проект
 • 6. Чужд език 5
 • 7. Физическа култура

VI семестър

 • 1. Защитни стени
 • 2. Процеси в информационните технологии (ITIL) 
 • 3. Организационно поведение 
 • 3. Каталожни сървъри за автентификация (LDAP)
 • Избираеми дисциплина (1 от 2 дисциплини)
 • 1. Изкуствен интелект 
 • 2. Компютърно зрение и добавена реалност 
 • Задължителна факултативна дисциплина
 • 1. Физическа култура

Кандидат-студентите трябва да се явят на изпит по английски език на 13 септември 2017 г. Изпитът не се заплаща.

Документите, които са необходими при кандидатсването, се подават онлайн ТУККрайният срок за подаване на документите е 12 септември 2017 г. За подробна информация, моля пишете на university@softuni.bg.

Таксите са както следва:

 1. Административни такси за кандидатстване - 30 лева (еднократно);
 2. Такси: 310 лева на семестър.

Студентите се обучават в редовна (дневна или вечерна) форма на обучение.

Е-мeйл: admission@vutp.bg, rectoroffice@utp.bg
Телефон: (02) 86 21 034 и 0884 10 39 89
Адрес: София ул. „акад. Стефан Младенов" 1