Университети партньори

Софтуерният университет е изградил успешни партньорства с няколко акредитирани български университета. След успешно завършване на университет-партньор на СофтУни, студентите придобиват държавно призната диплома за висше образование. 

• След завършване на "Софтуерен университет", студентите получават диплома за софтуерен инженер-практик. Тази диплома не е държавно призната, но се цени на високо ниво от софтуерните компании-работодатели. 

• След приема ви в СофтУни имате възможност да се запишите паралелно в акредитиран университет-партньор, по избраната от вас специалност. След завършване на СофтУни, вашето обучение продължава 1 или 2 години в избрания университет.

• При завършване на обучението си в един от акредитираните университети-партньори, получавате държавно призната диплома за висше образование. 

MTM College

Колеж по Маркетинг мениджмънт и предприемачество - гр. София

Видео представяне

Презентация

Степен:

Професионален Бакалавър

Специалност:

Предприемачество

Изисквания за записване:

Успешно взет приемен в "Софтуерен университет"
Диплома за завършено Средно образование (може да се представи в рамките на 1 година)

Продължителност:

3 години

За I и II семестър се признават първите 12 оценки от СофтУни (според избраната професия). След това студентите продължават обучението си в МТМ Колежа по следния учебен план:

III семестър

 • 1. Приложна икономика - първа част
 • 2. Основи на маркетинга
 • 3. Основи на предприемачеството
 • 4. Основи на управлението
 • 5. Приложна икономика - втора част
 • 6. Финансови изчисления

IV семестър

 • 1. Мениджмънт на иновациите
 • 2. Управление на човешкия капитал
 • 3. Дигитален маркетинг
 • 4. e-предприемачество
 • 5. PR и управление на репутацията
 • 6. Международен маркетинг

V семестър

 • 1. Проектен мениджмънт в IT сектора
 • 2. Управление на малките и средните фирми в IT сектора
 • 3. Браншови анализ и планиране в IT сектор
 • 4. Лидерски умения и компетенции
 • 5. Комуникационни умения и компетенции
 • 6. Стил на учене и критично мислене

VI семестър

 • 1. Проектен мениджмънт в IT сектора
 • 2. Управление на малките и средните фирми в IT сектора
  • "Софтуерен инженеринг"
  • "Бизнес предприятие"
  • "Брандмениджмънт"
  • "Експорт-импорт"
  • "Мениджмънт 2030"
  • ""Мениджмънт и маркетинг на дестинация"

МТМ Колежа признава приемния изпит от СофтУни за кандидат-студентски изпит.  

Документите, които са необходими при кандидатсването, се взимат от рецепцията на СофтУни (ет. 2). Крайният срок за подаване на документите е 1 септември 2016 г. За подробна информация, моля пишете на info@softuni.bg.  
Таксите са както следва: 

 • Административна такса – 20 лева (еднократно при превод на таксата за първи семестър към сметката на МТМ Колежа)
 • I семестър – 100 лева
  • Студентът учи само в СофтУни, като оценките, които получи се признават в МТМ Колежа;
 • II семестър – 100 лева
  • Студентът учи само в СофтУни, като оценките, които получи се признават в МТМ Колежа;
 • III семестър – 865 лева (редовно)/ 765 лева (задочно)
  • Студентът учи паралелно в СофтУни и МТМ Колежа
 • IV семестър – 865 лева (редовно)/ 765 лева (задочно)
  • Студентът учи паралелно в СофтУни и МТМ Колежа
 • V семестър – 865 лева (редовно)/ 765 лева (задочно)
  • Студентът учи паралелно в СофтУни и МТМ Колежа
 • VI семестър – 865 лева (редовно)/ 765 лева (задочно)
  • Студентът учи паралелно в СофтУни и МТМ Колежа
 • Студентите по дуалната програма между СофтУни и МТМ колеж се обучават в задочна форма на обучение. Форматът на обучението е дистанционен (онлайн интерактивни видео курсове) с присъствени консултации от време на време (вместо очни занятия).
 • По желание студентите могат да се запишат и редовно обучение.

Е-майл: info@mtmcollege.bg
Телефони: 02/4456148, 02/8558551, 02/9555363, 02/8567082
Адрес: София 1612, бул. „Цар Борис“ III №126

Varna Free University

Варненски Свободен Университет

Видео представяне

Презентация

Степен:

Бакалавър

Специалност:

Информатика и Компютърни науки

Изисквания за записване:

Успешно взет приемен в "Софтуерен университет"
Диплома за завършено Средно образование

Продължителност:

3 години

Признати дисциплини от ВСУ (pdf файл

Учебен план по семестри във ВСУ – тук. За допълнителна информация и условията на обучение, вижте в страницата на Катедра "Информатика и икономика"

ВСУ признава приемния изпит от СофтУни за кандидат-студентски изпит.  Документите, които са необходими при кандидатсването, се взимат от рецепцията на СофтУни (ет. 2): 

 • Документи за записване - 9 лв;
 • Документи за кандидатстване - 5 лв.

Крайният срок за подаване на документите е 1 септември 2016 г. За подробна информация, моля пишете на info@softuni.bg.
Таксите са както следва:

 1. Административни такси за кандидатстване - 75 лв
 2. Такси:
  1. I курс:
   • зимен семестър – 480 лв.
   • летен семестър – 480 лв.
  2. II курс:
   • семестриална такса (зимен семестър) – 1060 лв.
   • семестриална такса (летен семестър) – 990 лв.
  3. III курс:
   • семестриална такса (зимен семестър) – 390 лв.
   • семестриална такса (летен семестър) – 240 лв.
  4. такса за дипломиране – 460 лв.
 3. Такси за сертификационни изпити:  25 изпита по 25 лв за целия курс на обучение.
 4. За първо явяване на сертификационните изпити студентите заплащат административни такси за издаване на индивидуален изпитен протокол (25 лв)
 5. След първата сертификационна сесия, в зависимост от броя на положените изпити на студентите се разработва индивидуален учебен план

Всички приети студенти се записват в първи курс задочно, редовно или дистанционно обучение, първи семестър на съответната учебна година. Студентите могат да заявят периодично сертифициране по дисциплини, по които са обучавани от SoftUni съгласно учебния план на специалност „Информатика и компютърни науки“ за уч. 2016/2017 г 

Павлета Кръстева

Е-мeйл: pavleta_vfu@abv.bg,pavleta.krasteva@gmail.comcse@vfu.bg
Служебен телефони: +359 52 359 572
Телефон: +359 878 417 494
Адрес: Варна 9007, к.к. Чайка, ВСУ „Черноризец Храбър“

Burgas Free University

Бургаски Свободен Университет - гр. Бургас

Степен:

Бакалавър

Специалност:

Софтуерно инженерство

Изисквания за записване:

Успешно взет приемен в "Софтуерен университет"
Диплома за завършено Средно образование

Продължителност:

3-4 години

V семестър

 • 1. Вероятности и статистика
 • 2. Компютърни мрежи и комуникации
 • 3. Unix операционни системи
 • 4. Избираема дисциплина
 • 5. Компютърни архитектури
 • 6. Бизнес комуникации
 • 7. Техническо и компютърно документиране
 • 8. Висша математика I ч.
 • 9. Семестриален проект по Основи на компютърната техника (Отнася се за професията PHP Dev)

VI семестър

 • 1. Микропроцесорна техника
 • 2. Изследване на операциите
 • 3. Висша математика II ч.
 • 4. Електротехника и електроника
 • 5. Операционни системи

VII семестър

 • 1. Компютърни системи
 • 2. Информационна сигурност
 • 3. Електронен бизнес
 • 4. Дизайн на потребителския интерфейс
 • 5. Избираема дисциплина
 • 6. Висша математика III ч.
 • 7. Дискретна математика
 • 8. Семестриален проект по Основи на компютърната техника (Отнася се за професията JavaScript Dev)

VIII семестър

 • 1. Бизнес информационни системи
 • 2. Компютърна графика
 • 3. 3D моделиране и анимация
 • 4. Числени методи

БСУ признава приемния изпит от СофтУни за кандидат-студентски изпит.  Документите, които са необходими при кандидатсването, са електронни и се изпращат на студентите по имейл. Крайният срок за подаване на документите е 1 септември 2016 г. За подробна информация, моля пишете на info@softuni.bg.  
Таксите са както следва: 

 • Административна такса за кандидатстване - 50 лева (еднократно при записване в университета).
 • I семестър – 50 лева;
 • II семестър – 50 лева;
 • III семестър – 50 лева;
 • IV семестър – 50 лева;
 • V семестър – 1270 лева; (1340 лева – отнася се за студентите, записани в професия PHP Dev в СофтУни)
 • VI семестър – 920 лева; (1305 – отнася се за студентите, записани в професия JavaScript Dev или PHP Dev в СофтУни);
 • VII семестър – 1095 лева;
 • VIII семестър – 850 лева;

За всяко явяване на изпити се заплаща административна такса в размер от 25 лева. Всяка дисциплина е обвързана с определен брой кредити. Всеки кредит се заплаща в размер от 35 лева (така се сформира горепосочената такса за всеки един от семестрите).

 • Студентите по дуалната програма между СофтУни и БСУ се обучават в задочна форма на обучение . Форматът на обучението е дистанционен (онлайн интерактивни видео курсове) с присъствени консултации от време на време (вместо очни занятия).
 • По желание студентите могат да се запишат и редовно обучение.

Учебен отдел: 056 900424, 056 900454 
E-мейл: orozova@bfu.bg, kdimitrov@bfu.bg

Телефон: 056 900 531, 056 900 459
Адрес: 8001 Бургас, ул. „Сан Стефано“ 62 

Висше училище по телекомуникации и пощи

Висше Училище по Телекомуникации и Пощи

Степен:

Професионален бакалавър

Специалност:

Компютърно администриране на софтуерни проложения

Изисквания за записване:

Успешно взет кандидатстудентски изпит в Софтуни, диплома за средно образование, интервю на английски език

Продължителност:

3 години

I семестър

 • 1. Инженерна  математика 
 • 2. Операционни системи
 • 3. Основи на информатиката
 • 4. Електроника
 • 5. Компютърни архитектури
 • 6. Английски език

II семестър

 • 1. Инженерна  математика 2
 • 2. Бази от данни (СУБД)
 • 3. OC Linux
 • 4. Компютърни мрежи и протоколи 1 (CCNA)
 • 5. Основи на програмирането
 • 6. Английски език 2

III семестър

 • 1. Компютърни мрежи и протоколи 2
 • 2. Обектно – ориентирано програмиране
 • 3. Администриране на Windows (Active directory, Hyper-V)
 • 4. Мрежи за съхраняване на информация SAN (Storahe)
 • 5. Език за управление на данни SQL
 • 6. Английски език 3

IV семестър

 • 1. Системи за архивиране на данни – Backup
 • 2. Администриране на Oracle бази данни 1
 • 3. Администриране на уеб – сървръри
 • 4. Администриране на Linux
 • 5. Мрежово програмиране
 • 6. Английски език 4

V семестър

 • 1. Процеси в информационните технологии – ITIL
 • 2. Презентационни и комуникативни умения
 • 3. Семестриален проект
 • Задължително избираеми дисциплина (Блок А – Уеб администриране)
 • 1. Сървър за приложения Websphere
 • 2. Сървър за приложения Weblogic 1
 • Задължително избираеми дисциплина (Блок Б – Мрежово администриране)
 • 1. Рутери и комутатори
 • 2. Балансиране на мрежово натоварване
 • Задължително избираеми дисциплина (Блок В – Бази данни)
 • 1. Администриране на Oracle бази данни 2
 • 2. Администриране на Microsoft бази данни MS SQL

VI семестър

 • 1. Семестриален проект
 • Задължително избираеми дисциплина (Блок А – Уеб администриране)
 • 1. Сървър за приложения Weblogic 2
 • 2. Софтуерни решения за предаване на съобщения (MQ)
 • 3. Каталожни сървъри за автентификация (LDAP)
 • Задължително избираеми дисциплина (Блок Б – Мрежово администриране)
 • 1. Защитни стени
 • 2. Система за предотвратяване на атаки и прокси (Proxy)
 • 3. Криптографска защита на информацията
 • Задължително избираеми дисциплина (Блок В – Бази данни)
 • 1. Администриране на Oracle бази данни
 • 2. Системи за управление на големи масиви от данни
 • 3. Решения за висока надеждност от Oracle БД

ВУТП признава приемния изпит от СофтУни за кандидат-студентски изпит.  Документите, които са необходими при кандидатсването, се подават онлайн.

Крайният срок за подаване на документите е 12 септември 2016 г. За подробна информация, моля пишете на info@softuni.bg.
Таксите са както следва:

 1. Административни такси за кандидатстване - 30 лв (еднократно);
 2. Такси: 255 лв на семестър.

Студентите се обучават в редовна (дневна или вечерна) форма на обучение.

Е-мeйл: admission@vutp.bg, rectoroffice@utp.bg
Телефон: (02) 86 22 893
Адрес: София ул. „акад. Стефан Младенов" 1