Тагове

Web
C++
Angular - юли 2021 6 седмици
Курсът "Angular Fundamentals" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular. Това е работна рамка, произведение на Google, и ...
Programming Basics with Java - януари 2021 0 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
MySQL - май 2021 5 седмици
Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Курсът по основи на базите данни ще ви за...