Тагове

Web
C++
Microsoft Excel Advanced - юли 2021 08/07/2021 6 седмици
Ефективното използване на MS Excel се счита за едно от най-полезните и незаменими умения, които можете да предложите в помощ на своя екип. Със своята популярност, Excel се е превърнал в жизненоважен е...
Angular - юли 2021 06/07/2021 6 седмици
Курсът "Angular Fundamentals" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular. Това е работна рамка, произведение на Google, и ...
Programming Basics with C# - юли 2021 03/07/2021 7 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
Programming Basics with Java - юли 2021 03/07/2021 7 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...
Programming Basics with JavaScript - юли 2021 03/07/2021 7 седмици
Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic co...