Тагове

Web
Deep Learning - декември 2023 07/12/2023 10 седмици
В този курс ще се запознаете с основите - теоретични и практически - на невронните мрежи, с това какви проблеми срещате, как да ги решавате и как да гарантирате коректната работа на моделите си. Заедн...
Machine Learning - септември 2023 07/09/2023 13 седмици
Machine Learning е пресечната точка на програмирането с математическите и научните методи. То представлява науката за това как да накараме компютрите да дават решения без да бъдат специално програмира...
Data Science - юни 2023 15/06/2023 11 седмици
По време на този курс ще формирате точния набор от знания и умения за успешен професионален старт в Data Science сферата. След завършването на курса, ще сте в състояние да управлявате цялостния процес...
Artificial Intelligence - март 2023 02/03/2023 49 седмици
За кого е подходящ модулът? Модулът е подходящ за хора с базов опит в програмирането (препоръчително е с език Python), които желаят да развият познанията си в областите от приложната математик...
Math Concepts for Developers - март 2023 02/03/2023 15 седмици
Основната цел на курса е да изгради основата от математически знания, които са Ви нужни, за да започнете кариерата си в областта на изкуствения интелект. Ще разберете как се работи с матрици и вектори...