Тагове

Web
PHP
CMS
MVC
C#
Django Web Development – март 2019 29/03/2019 8 седмици
С курсът Django Web Development ще спуснете в света на web програмирането, като се запознаете с една от най-използваните програмни рамки за изграждане на уеб приложения с езика Python. Web сайтов...
Java MVC Frameworks - Spring - февруари 2019 25/02/2019 7 седмици
Курсът "Spring Advanced" надгражда знанията, необходими за разработване на съвременни web приложения. Включват се и по-сложни теми от Java уеб разработката със Spring Framework, като работа с потребит...
Web Fundamentals - HTML5 - януари 2019 15/01/2019 8 седмици
Целта на курса "HTML & CSS" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HT...
Python Fundamentals – януари 2019 04/01/2019 9 седмици
Курсът Python Fundamentals ще ви запознае с базови техники и инструменти за практическо програмиране, отвъд писането на прости програмни конструкции. Обучението обхваща работа с функции с параметри и ...
PHP MVC Frameworks - Symfony - ноември 2018 12/11/2018 5 седмици
Курсът „PHP MVC Frameworks“ ще ви научи как се изграждат съвременни уеб приложения, базирани на шаблона Model-View-Controller, използвайки технологична рамка. Изучават се универсални техни...