Софтуерно Инженерство
Loading...
Software University Logo

This certificate is issued by Software University to acknowledge that

Kaloyan Dragomirov Dragiev

has successfully completed a course

Multimedia and Office Applications - February 2016

with

Въведение в курса

4

Операционни системи и инсталиране на софтуер

4

Софтуерен интерфейс

4

Текстообработващ софтуер

4

Електронни таблици

4

Компютърни презентации

4

Vector graphics

4

Графична обработка растерна

4

Видео обработка

4

Онлайн комуникация

4

Изпит

4