Loading...

Стартирай своето успешно QA обучение!

Стартирай своето QA обучение с безплатен входен QA курс, запознай с основите на QA професията и намери нови приятели покрай цялостната QA програма на СофтУни

Научи се да да пишеш код и да разбираш как работят front-end и back-end технологиите, както и да проектираш и разработваш тест сценарии и тестове (test cases)

Надгради QA уменията си, за да станеш успешен automation QA engineer!

Знаете ли, че...?

Знаете ли, че...?

QA инженерите

са сред най-търсените експерти в софтуерната индустрия, редом с Java, JavaScript, C# и Python програмистите

Знаете ли, че...?

Автоматизираното тестване

се търси много повече от ръчното тестване и добрите QA инженери са всъщност automation QA engineers

Знаете ли, че...?

QA професията

позволява да започнете работа след 6-18 месеца неинтензивно обучение

Знаете ли, че...?

Софтуерното тестване

е основният инструмент на QA инженерите (manual testing и automated testing)

Знаете ли, че...?

Извърви успешния път от начинаещ до QA професионалист

Запиши се в нашата Професионална програма по QA инженерство и започни своят път в света на софтуерното тестване.

Професионална програма
Кандидатствай
Предимства

Учи QA инженерство чрез практика

Предимства

Повече от 50% практическа работа: писане на тестове и код всеки ден

Предимства

Нов учебен материал 1-2 дни седмично: QA уроци

Предимства

Практически упражнения и проекти: 2-3 дни седмично

Предимства

Работи по практически проекти

Предимства

Тествай софтуерни системи от реалния свят

Предимства

Работи по практически екипни проекти с GitHub и Jira

Предимства

Тренирай уменията си по automation QA с Postman, NUnit, Selenium и Appium

Предимства

Направи своя кариерен старт в топ фирми от бранша

Предимства

97% от завършилите започват работа

Предимства

Достъп до кариерния център на СофтУни - започни работа като QA инженер

Предимства

Топ работодатели от софтуерната и ИТ индустрията

С какво се занимават QA инженерите?

QA инженерите осигуряват качеството на софтуера. Това включва тестване на софтуера, откриване и проследяване на грешки и проследяване на процеса на разработка.

QA инженерите търсят грешките систематично и когато ги открият, ги описват в bug tracking система, стъпка по стъпка, заедно със screenshot.

Те използват съвременни техники и инструменти за ръчно и автоматизирано тестване на софтуер.

Те разписват и изпълняват ръчно и автоматизирано тестови сценарии и тестове (test cases).

QA специалистите се грижат за CI/CD системата, която автоматизирано компилира софтуера и изпълнява тестовете след всяка промяна в кода.

QA инженерите пишат автоматизирани тестинг скриптове, които се изпълняват многократно и осигуряват, че софтуерът продължава да работи коректно във времето, въпреки промените в него.

Какви видове софтуерно тестване използват QA инженерите?

QA инженерите тестват софтуера на различни нива на тестване: unit, integration, system testing. Те използват различните типове софтуерно тестване (static, dynamic, functional, non-functional, black box, white box и други). Софтуерното тестване се извършва ръчно или чрез инструменти за test automation.

QA инженерите се занимават с компонентно тестване, тестване на сървърен софтуер (back-end test automation), тестване на потребителски интерфейси (UI testing), security testing, performance testing, usability testing и много други.

Тестинг процесът включва планиране на тестването, тест дизайн, подготовка на среда за тестване, изпълнение на тестовете и докладване на резултатите. Всички видове тестове преминават през този процес.

Кои са най-често използваните QA инструменти?

Инженерите по качеството на софтуера (QA специалистите) използват редица QA инструменти в своята работа: bug trackers, test automation tools, requirements management tools, test reporting tools, team collaboration tools, CI/CD systems и много други.

Jira, GitHub Issues и Trac са масово използвани инструменти за тракинг на бъгове и управление на изискванията.

Git, GitHub и GitLab се използват за съхранение и управление на кода и активите на софтуерния проект.

За компонентно тестване се използват unit testing frameworks като JUnit, NUnit, Mocha, qUnit

За API тестване и интеграционно тестване за ползват инструменти като Postman, SoapUI и библиотеки като RestSharp

За автоматизирано UI тестване се използват инструменти като Selenium Web Driver, Appium, Cypress и Playwright

Какво още е необходимо за QA професията?

Отвъд знанията и уменията за софтуерно тестване, QA процесите и QA инструментите, опитните QA инженери трябва да могат да програмират и да разбират добре съвременните софтуерни технологии.

QA automation инженерите програмират на базово ниво: пишат и дебъгват код, използват базови APIs и библиотеки, работят с базови структури от данни (масиви, списъци, речници), обработват текст, работят с класове, обекти и обектно-ориентирано програмиране (ООП), разбират от бази данни и SQL, имат представа от ORM frameworks, разбират от back-end разработка, уеб приложения и MVC архитектура, работят с REST и уеб услуги, имат представа от front-end, HTML, CSS, JavaScript, JS технологии и JS frameworks, разбират от UI системи и как да взаимодействат с UI елементите.

QA инженерите притежават личностни качества, специфични за професията: внимание към детайла (те забелязват всеки излишен интервал, грешна главна буква или пропусната запетая), перфекционизъм, логическо и критично мислене (мислят какво може да се счупи във всяка една ситуация). Те са подредени, организирани, старателни, комуникират добре с колегите си, умеят да планират времето си и да приоритизират, стараят се непрестанно да учат и да усъвършенстват уменията си и непрестанно си задават въпросите “това как точно работи, защо работи и какво може да се счупи вътре в него”?

Какво включва един добър QA курс?

За да са ефективни, курсовете, уроците и обученията за QA инженери трябва да изграждат уменията, които ще намерите в обявите за работа за позиции като “QA engineer”, “manual QA”, “automation QA”.

Добрите QA курсове учат на QA и testing концепции, инструменти и практики и най-вече изграждат практически QA умения за писане на тестови сценарии и тестове, за търсене и логване на бъгове, за ръчно и автоматизирано тестване и за изграждане на QA инфраструктура, QA процеси и практики като CI/CD системи.

Добрите QA уроци трябва да включват добре систематизирано знание по определена тема с реални примери от QA практиката на преподавателя, следвано от внимателно подготвени QA упражнения и практически QA проекти.

Доброто QA обучение се води от опитен QA преподавател, който съчетава дълбока QA експертиза, дългогодишен опит в QA професията и умения да преподава. Добрият QA инструктор обяснява ясно, систематично, последователно, търпеливо и старателно докато всички студенти разберат материята и след това дава подходящи практически упражнения и проекти и помага на студентите да ги направят по най-добрия начин.

Всичко описано по-горе ще намерите в курсовете от цялостната обучителна програма за QA инженери в СофтУни: добре систематизиран учебен план за manual и automation QA, с много практика, истински проекти и упражнения от реалния живот, топ преподаватели и доказан дългогодишен опит в образованието с десетки хиляди успешно завършили и започнали ИТ кариера.

Как да стана QA инженер и да започна работа?

Намери добър онлайн курс, видео уроци, самоучител (tutorial) или книга за практическо софтуерно тестване и software quality assurance (QA). Внимание: няма много такива курсове. Повечето курсове са теоретични, непълни или обхващат само малка част от професията. Ще трябва да си сглобиш материалите от много източници (или ползвай QA обучението на СофтУни).

Научи се на manual testing: как се създават, разписват, изпълняват и отчитат тестови сценарии и тестови случаи (test design and execution). Научи най-често използваните тест дизайн техники като equivalent partitioning, boundary value analysis, state transition analysis, pairwise testing и други. Практикувай! Например може да разпишеш тестовете за изчерпателно тестване на кафе машина или прост app.

Научи се да логваш и проследяваш бъгове в целия им жизнен цикъл, да работиш с bug tracking система, issue tracker или друга подобна, например Jira.

Научи се да програмираш на базово ниво, например с Java, Python, C# или JavaScript. Добрият QA инженер не е нужно да е добър програмист, но трябва да разбира от програмиране и софтуерни технологии. Научи основите на програмирането, базови структура данни и ООП, малко бази данни, малко back-end и уеб разработка и малко front-end. Това е достатъчно. Ресурси има в изобилие.

Научи се на автоматизирано тестване (test automation)

 • Курсове по програмиране

  Започни с unit testing и тестване на единични функции, методи и класове.

 • Курсове по програмиране

  Продължи с интеграционно и API тестване. То е като unit testing, но се ползват външни библиотеки и APIs. Разгледай инструменти като Postman и SoapUI. Ще намериш достатъчно tutorials за тях.

 • Курсове по програмиране

  След това може да продължиш с UI testing. То е най-сложно за усвояване. Класически инструмент е например Selenium, с който се пишат тест скриптове за уеб приложения в стил „намери поле [Count], напиши в него 15, натисни бутона [Submit], провери дали се изписа OK”. Има много tutorials или видео уроци за него в Интернет.

 • Курсове по програмиране

  След като овладееш Selenium, опитай и други UI testing библиотеки и инструменти.

 • Курсове по програмиране

  Поиграй си с Appium и автоматизирано тестване на desktop и mobile apps.

 • Курсове по програмиране

  Разгледай някой инструмент за performance testing, например JMeter или k6.

Създай си портфолио в GitHub с твои QA проекти с богата commit история

Разгледай какво търсят фирмите в обявите за работа и го добави към знанията си. Намираш пропуск. Учиш. Добавяш знание и практически проект с това знание в портфолиото си в GitHub. След няколко месеца ще покриваш всички базови изисквания за junior QA позиция.

Кандидатствай за QA работа. Не се отказвай! Питай фирмите какво ти липсва и го научи. Ако си достатъчно упорит, рано или късно ще започнеш. На работа продължавай да учиш и да трупаш опит.

Ако всички стъпки, изброени по-горе ти се струват сложни и имаш нужда някой да те води през целия този процес, запиши QA професията в СофтУни. Там всичко това ще го получиш структурирано и достъпно.

Кандидатствай
Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.