Сертификати и дипломи:
Loading...

Придобитите сертификати и диплома от обучението в СофтУни, доказват знанията и уменията, които си усвоил и се ценят от технологичните компании-работодатели.

Сертификати и дипломи:

Сертификат - сертификат за курс на СофтУни се издава след успешно преминат изпит, при оценка 5.00 или по-висока.

Диплома - студентите от програмата по софтуерно инженерство на СофтУни получават цялостна диплома* за професия, след събиране на необходимия брой кредити

(C# Web Developer и Java Web Developer - 150 кредитаPython - 90 кредита и JavaScript Developer - 90 кредита)

* Дипломата, която издава "Софтуерен университет" ЕООД, не е държавно призната, но бива призната от компаниите - работодатели

Sample certificates
CPE certificates

Държавно признати сертификати и удостоверения

"СофтУни ЦПО" ЕООД е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение. След всеки успешно преминат курс, курсистите получават държавно признато „Удостоверение за професионално обучение“, както и приложение, валидно на територията на целия Европейски съюз.

Диплома за професия

C# уеб разработчиците владеят в голяма дълбочина програмирането и практическата разработка на уеб-базиран софтуер с езика C#, средата Visual Studio и платформата .NET. Те имат сериозни познания както по сървърни (back-end) технологии, бази данни, уеб услуги и cloud приложения, така и в клиентското (front-end) програмиране с JavaScript, AJAX и разработката на SPA приложения (Single Page Apps).

В СофтУни обучаващите се за C# Web разработчици получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от C# / .NET екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AJAX, SPA, C#, Visual Studio, ООП, бази данни, SQL, SQL Server, Entity Framework, REST услуги, cloud технологии и ASP.NET MVC, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.

За да придобиеш цялостна диплома по софтуерно инженерство или сертификати от отделни курсове, можеш да кандидатстваш за прием в програмата по програмиране на СофтУни или да се запишеш в нашите отворени курсове.

*Дипломата, която издава "Софтуерен университет" ЕООД, не е държавно призната, но се цени и признава от фирмите - работодатели