Сертификати и дипломи:
Loading...

Придобитите сертификати и диплома от обучението в Софтуерния университет, доказват знанията и уменията, които си усвоил и трябва да бъдат представяни пред компании-работодатели.

Сертификати и дипломи:

Сертификат - сертификат за курс на Софтуерния Университет се издава след успешно преминат изпит, при оценка 5.00 или по-висока.

Диплома - студентите на СофтУни получават цялостна диплома за професия, след събиране на необходимия брой кредити

(C# Web и Java Web Developer - 150 кредита; Python- 90 кредита и JavaScript Developer - 90 кредита)

* Дипломата, която издава Software University, не е държавно призната, но бива призната от компаниите - работодатели

Sample certificates
CPE certificates

Държавно признати сертификати и удостоверения

SoftUni е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение. След всеки успешно преминат курс, курсистите получават държавно признато „Удостоверение за професионално обучение“, както и приложение, валидно на територията на целия Европейски съюз.

Диплома за професия

C# уеб разработчиците владеят в голяма дълбочина програмирането и практическата разработка на уеб-базиран софтуер с езика C#, средата Visual Studio и платформата .NET. Те имат сериозни познания както по сървърни (back-end) технологии, бази данни, уеб услуги и cloud приложения, така и в клиентското (front-end) програмиране с JavaScript, AJAX и разработката на SPA приложения (Single Page Apps).

В Софтуерния Университет C# Web разработчиците получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от C# / .NET екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AJAX, SPA, C#, Visual Studio, ООП, бази данни, SQL, SQL Server, Entity Framework, REST услуги, cloud технологии и ASP.NET MVC, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.

За да придобиеш цялостна диплома по софтуерно инженерство или сертификати от отделни курсове, можеш да кандидатстваш за прием в програмата по програмиране на Софтуерния университет или да се запишеш в нашите отворени курсове.
*Дипломата, която издава Software University, не е държавно призната, но бива призната от компаниите - работодатели