Loading...

Често задавани въпроси

 Programming Basics:
Да, курсът Programming Basics е напълно безплатен. В края на курса, при желание, се заплаща такса за явяване на изпит. Изпитът е приемен за цялостната програма по софтуерно инженерство на Software University.

QA Basics:
Да, курсът QA Basics е напълно безплатен. В края на курса, при желание, се заплаща такса за явяване на изпит. Изпитът е приемен за цялостната програма по QA инженерство на Software University.
Programming Basics и/или QA Basics

Не, разбира се. Ако не се чувствате достатъчно подготвени и готови да се явите на изпита в края на курса, не е нужно да заплащате таксата. В този случай Ви съветваме да се запишете на следващия подобен курс и да затвърдите знанията си.

Programming Basics и/или QA Basics

В зависимост от обема на материала, който трябва да бъде покрит, едно учебно занятие може да продължи между 3 и 4 часа. Правят се почивки по около 15 минути на всеки час. Занятията включват лекция с демонстрации на живо, въпроси и упражнения в клас под менторството на лекторите.

Programming Basics
Домашните към занятията от подготвителния курс Programming Basics се качват в автоматизираната система Judge.

QA Basics
Домашните към занятията от подготвителния курс QA Basics се качват в системата на SoftUni, чрез бутон "Качи домашно" към съответната тема в страницата на курса.
Programming Basics и/или QA Basics

Винаги може да се обърнете към нашите ментори от бутона "Задай въпрос" към всяка тема в страницата на курса. Също така може да се консултирате с Вашите колеги във Facebook групата.

Programming Basics

Изпитът е с продължителност от 4 астрономически часа, като включва 6 задачи. Може да пишете на някой от следните езици за програмиране: C#, Java, JavaScript и Python. Препоръчително е да ползвате програмния език, който се изучава в курса Programming Basics. Всяка една вярно решена задача носи 100 точки. Частичните решения дават частични точки. Непредадени или грешни задачи носят 0 точки. Оценяването се извършва автоматизирано (с online Judge система), а оценката на всяка предадена задача става на момента (real-time feedback). Може да предавате една задача няколко пъти и да си поправяте грешките многократно по време на изпита. Системата пази най-високия постигнат резултат за всяка задача. Така в края на всеки изпит от шестте задачи може да съберете между 0 и 600 точки. Може да разгледате и пробвате задачите от изминалите изпити и да се упражнявате на воля в Judge системата на СофтУни. Използвайте потребителското име и паролата си от softuni.bg, за да се упражнявате в Judge системата.

QA Basics
Изпитът е с продължителност 1 астрономически час и е под формата на тест, който се провежда в Quiz системата на СофтУни. Тестът съдържа въпроси от затворен тип, като всеки въпрос има само 1 верен отговор. Използвайте потребителското име и паролата си от softuni.bg, за да влезете в Quiz системата и да стартирате изпита.
Programming Basics и/или QA Basics

Приемният изпит е върху изучавания материал от подготвителния курс.

Programming Basics и/или QA Basics

По време на изпит може да ползвате всякакви материали, които не представляват чужда помощ, т.е. може да използвате:

 • Записки;
 • Книги, учебници, справочници;
 • Презентации от лекции;
 • Видеа;
 • Стари решения на задачи (сорс код);
 • Търсене в интернет, включително туториали, форуми (без да задавате въпроси в тях).

Забранено е да ползвате чужда помощ под каквато и да е форма, включително:

 • Разговори с колеги по телефон/ имейл/ фейсбук и др.;
 • Ползването на чат програми като Skype, ICQ, Pidgin, IRC и т.н.;
 • Ползването на програми за споделяне на файлове като Google Drive, Dropbox, pCloud, торент клиенти и т.н.;
 • Ползването на програми за отдалечен достъп до друг компютър като Remote Desktop, Team Viewer и др.;
 • Писането по форуми и дискусионни групи.

Programming Basics и/или QA Basics

В случай на техническа неизправност по време на изпита, можете да се свържете с нас на:
1. телефон: + 359 899 555 592;
2. имейл: university@softuni.bg;
3. Facebook групата на подготвителния курс.

Programming Basics и/или QA Basics

Минималният резултат, който трябва да постигнете е оценка Среден 3.00, при което ще имате възможност да продължите обучението си в програмата.

Programming Basics и/или QA Basics

Да, може да се явите на следващия планиран приемен изпит с цел повишаване на  резултата. Ако такава опция не Ви е предоставена при изпращане на имейл с резултата от изпита, моля свържете се с екипа на СофтУни чрез university@softuni.bg или +359 899 55 55 92.

Programming Basics

След като преминете подготвителния курс Programming Basics и се явите на приемен изпит, пред Вас се очертават два пътя:
1. Ако положите изпита успешно - имате възможност да станете част от цялостната програма по софтуерно инженерство на СофтУни. Първият от Вашите учебни модули се нарича Fundamentals Module. Неговата цел е да придобиете фундаментални познания по програмиране, необходими за специализирането Ви според избраното професионално направление. След като преминете през Fundamentals Module, ще продължите подготовката си в професионалните модули, придобивайки избраната професия - подробна информация за учебния план може да намерите ТУК. По време на обучението Ви в избраната специалност, ще придобиете всички специализирани познания и умения, необходими за стартиране на успешна кариера в софтуерната индустрия.

2. Ако не положите изпита успешно или не сте доволни от оценката си - може да се явите на следващ приемен изпит и да повишите резултата си. За явяване на повишителен/поправителен изпит се заплаща такса в размер на 20 лева. В случай, че оценката Ви от следващо явяване е по-ниска от оценката Ви от първото Ви явяване - винаги се признава по-високата оценка.

QA Basics
1. Ако положите изпита успешно - имате възможност да станете част от цялостната програма по QA инженерство на СофтУни. Първият от Вашите учебни модули се нарича QA Fundamentals. В него се изучават фундаментални концепции от QA инженерството и софтуерното тестване и след обучението от този модул, ще имате компетенциите да се занимавате с ръчно софтуерно тестване (Manual QA). Следва частта от програмата, насочена към QA Automation, в която ще преминете през 3 последователни модула, по време на които ще усвоите цялостния процес по създаване на автоматизирани тестове за софтуер. След преминаване на тази част от програмата, ще разполагате с необходимите компетенции, за да стартирате работа като Automation QA Engineer.

2. Ако не положите изпита успешно или не сте доволни от оценката си - може да се явите на следващ приемен изпит и да повишите резултата си. За явяване на повишителен/ поправителен изпит се заплаща такса в размер на 20 лева. В случай, че оценката Ви от следващо явяване е по-ниска от оценката Ви от първото Ви явяване - винаги се признава по-високата оценка.

• Programming Basics

Да, освен специалностите, които предлага учебния план на СофтУни, може да се запишете за някои от отворените курсове, които организираме. Списъкът с актуалните и предстоящи курсове може да намерите тук.

Programming Basics и/или QA Basics
При обявяването на модулите се посочват и датите за явяване на поправителен изпит. Тези изпити се провеждат след като приключи и последният редовен изпит от модула. Поправителната сесия обикновено е 1 седмица и ще получите имейл с подробна информация с датите и часовете на всеки изпит.

След края на всеки завършен курс, ако оценката е равна или по-висока от 5.00 получавате официален сертификат от СофтУни. Всеки курс на СофтУни предоставя на курсистите определен брой кредити, като размерът на кредитите се определя в зависимост от крайната оценка от курса.

Курсистите, преминали успешно през всички курсове от дадено професионално направление от програмата по софтуерно инженерство или от програмата по QA инженерство (оценка от минимум 3.00) и събрали необходимия брой кредити, както от цялостната програма, така и от специализирани курсове, ще получат и официална диплома за желаната от тях професия. Информация за необходимите кредити за всяко професионално направление можете да откриете в страницата Сертификати.

СофтУни е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение. След всеки успешно преминат курс (с оценка равна или по-висока от 3.00 по теория и по практика), курсистите получават държавно признатоУдостоверение за професионално обучение“, както и приложение, валидно на територията на целия Европейски съюз.

Има няколко причини, поради които съветваме студентите да се обръщат към кариерния център. На първо време ние изпращаме директни препоръки и документи към фирмите от името на СофтУни и нашите партньори разглеждат студентите приоритетно пред останалите кандидати. Това води до по-бързо организиране на интервютата за студентите. Не се налага да чакат със седмици или месец някой да им се обади от обява, за която са кандидатствали и дори вече са забравили. На второ място е добрата подготовка, която могат да получат по време на индивидуалната консултация. Ние споделяме информация директно от извора и е препоръчително да се запознаят с всички тънкости при търсенето на работа преди да започнат да подават документи. Ние ги съветваме от това каква компания да изберат спрямо своите интереси до това каква заплата да си поискат спрямо техния профил. Не на последно място, ние ги подготвяме и чисто технически преди реалните интервюта като им даваме информация от първо лице какво може да представлява едно такова интервю и как да се подготвят за него. Курсистите минават реални тестове при нас за валидиране на знанията и получават обратна връзка за своето представяне. Всичко това е вече включено към цената, която те заплащат като наши студенти и всеки може да се обърне към кариерния център за да извлече ползите от тези услуги.

Ако тепърва стартирате образованието си при нас/ нямате опит в програмирането и не знаете с какви курсове или модули да започнете можете да се обърнете към нас за насоки. Има много различни пътища и видове технологии, които са с различно времетраене и ниво на трудност.

Може да се свържете с нас, когато имате среден успех над 5.50 и сте в края на своето обучение - последен курс от WEB модула на избраната от Вас професионална пътека.

Можете да се свържете с кариерния център по всяко време, дори да не разполагате с необходимия брой кредити за започване на работа. Ние ще отговорим на всички въпроси, но няма да поемем ангажимент да Ви съдействаме с намирането на работа. Това може да се случи, когато съберете необходимия брой кредити за специалността си и имате нужния среден успех. Можете да се свържете с кариерния център на careers@softuni.bg.


Ако имате среден успех под 5.50, то ние не можем пряко да Ви съдействаме като изпращаме препоръки към работодатели, но ще отговорим на въпросите Ви и ще Ви насочим върху какво и как да поработите, за да подобрите кандидатурата си.

Да, кариерният център на СофтУни предоставя съдействие и на своите курсисти от отворени курсове. Необходимо е да сте взели сертификат/ и от изкарания курс и да ни изпратите CV на careers@softuni.bg. Ние ще Ви пишем обратно дали имаме активни позиции при нашите партньори, за които можем да Ви препоръчаме. Имайте предвид, че един курс често не е достатъчен за започване на работа и можем да Ви насочим към допълнителни такива, преди да Ви съдействаме.

В зависимост от това, какви са интересите и възможностите на студентите, ние можем да окажем съдействие и на лица под 18-годишна възраст, стига да разполагаме с изричното съгласие, одобрение и потвърждение на законен родител.

СофтУни си партнира с компании и извън столицата. Можем да съдействаме на студенти в градове като Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора. Не винаги нашите партньори имат отворени позиции, затова ако търсите работа в друг град се свържете с нас за допълнителна информация.

Най-краткият срок, в който можете да намерите работа чрез помощта на кариерния център, е 2 седмици. Най-дългият период е 2 месеца. Зависи от вътрешните процеси на подбор в компанията, в която сме Ви препоръчали. Понякога, при наличието на повече кандидати, процесът се забавя.

Можете да се подготвите като на първо време си отделите една или две седмици да си припомните материала, който сте учили при нас. Нещата бързо се забравят и липсата на упражнения преди техническо интервю, може да се окаже от решаващо значение. Кариерният център подготвя студентите, като им предоставя възможността да изкарат тест, направен специално за тези цели. Той валидира знанията на нашите курсисти и дава реална представа на студента дали е готов за започване на работа или има пропуски, които трябва да запълни.

Всички компании имат различни техники, методи и предпочитания за типовете интервю, които се водят вътрешно. Те често са различни спрямо нивото на позицията. За стажантски позиции и за Junior ниво, специалистите по човешки ресурси наблягат основно на мотивацията и отношението, което кандидатът ще демонстрира по време на интервюто. За допълнителна информация по този въпрос се свържете с нас на careers@softuni.bg

Студентите често пренебрегват съдържанието и визията на своето CV. То е, обаче Вашият билет за интервю, затова не бива да се правят компромиси с времето, което ще отделите за направата му. Кариерният център дава подробни консултации за това как да се направи едно CV. Също така, СофтУни си партнира с една от най-популярните платформи за изграждане на резюмета. Нашите студенти могат да я използват напълно безплатно в продължение на цяла година. За промо код и повече информация се свържете с нас на careers@softuni.bg.

Често студентите пренебрегват чуждите езици като изискване при започване на работа, дори за позиции свързани с програмиране. Те обаче са задължителни и не веднъж са били същинската причина за неуспешната реализация на студента. Високото владеене на английски език е важно, като под високо се има предвид ниво между B2 и C1. Не е нужно да притежавате сертификат, но е необходимо да го владеете свободно, без да се притеснявате да говорите.

И двете имат своите плюсове и минуси. В по-големите компании има ясно обособена структура и процеси на работа. Има разделение и стриктно сегментирани роли, като всеки програмист си работи по негов проект/ задание и с определен технологичен стак. Гъвкавостта в такъв тип среда често зависи от множество фактори. Има ясни пътеки на развитие за всеки служител и политики на възнагражденията, които са унифицирани за цялата компания. Има възможност за добри социални придобивки и се наблюдават добри практики. В по-малка среда динамиката е много по-осезаема, често липсват ясни процеси на работа, но гъвкавостта е голяма. Проектите са разнообразни и често с най-новите технологии. Растежът в малките компании е по-бърз и човек е принуден да се учи бързо сам поради кратките срокове за изпълнение. И от двата типа среди могат да се извлекат безброй ползи, като най-важното, разбира се си остава да се следи за качеството на кода, с който се работи.

За да заплатите за услуга - било то за изпит, курс или участие в конференция, първо трябва да имате регистрация в сайта на СофтУни. След като сте влезнали в акаунта си, трябва да отворите страницата на желания от Вас курс/ модул и да кликнете бутона "Запиши се". Следва страница, където трябва да изберете формата на обучение за конкретния курс и да попълните данните си. Към момента има 5 начина на плащане:
1. в брой - на място в сградата на СофтУни, всеки делничен ден от 9:00 до 19:30 часа и събота/ неделя от 8:30 до 18:00 часа;
2. по банков път - IBAN и подробни обяснения ще получите по имейл при избор на този метод за разплащане;
3. чрез ePay;
4. чрез EasyPay;
5. онлайн с дебитна/ кредитна карта.

Стъпки при заплащане:
1. Изберете пакет на плащане (услугата, за която искате да платите), както и начин на плащане (гореизброените) от падащото меню;
-> Ако имате предоставен от екипа ни код за ваучер (отстъпка), въведете кода, който сте получили по имейл, след като сте попълнили данните по-горе;
-> Натиснете "Продължи" в долния десен ъгъл, за да продължите със следващите стъпки;

2. Прегледайте данните, които виждате - пакет за плащане, начин на плащане, каква е цената. Ако сте съгласни с информацията, която виждате, натиснете "Потвърди" в долния десен ъгъл.

3. Потвърждение:
-> ако сте заявили плащане в брой: Получавате 9-цифрен номер на плащане, който трябва да запишете и да го предоставите на служителите, когато посетите СофтУни, за да платите.

-> ако сте заявили плащане по банков път: Получавате 9-цифрен номер на плащане, който трябва да въведете в платежния документ (в банката или в онлайн банкирането). Ще получите имейл с подробна информация относно IBAN и титуляра, за да може да преведете конкретната сума. Имайте предвид, че банковите преводи отнемат по 1-2 работни дни, за да бъдат обработени от екипа ни и отразени в профила Ви като "успешни".

-> ако сте заявили плащане чрез ePay: Ще бъдете пренасочени към сайта на ePay.bg, откъдето може да осъществите плащането си. След като преминете процедурата в ePay.bg, ще бъдете върнати в сайта на СофтУни. Плащането Ви е осъществено и маркирано в профила Ви като "Успешно".

-> ако сте заявили плащане чрез EasyPay: Натиснете "Вземи EasyPay номера си" в долния десен ъгъл. Готово! Плащането Ви е потвърдено. Получавате 9-цифрен номер на плащане за системата на СофтУни и 10-цифрен код за системата на EasyPay. Запишете си 10-цифрения код и отидете до най-близкото представителство от мрежата на EasyPay и посочете уникалния 10-цифрен код, който сте получили. Плащането през каси на EasyPay може да бъде осъществено от всяка една точка в България. За да намерите най-близкото гише до Вас, моля проверeте тук. Моля, имайте предвид, че 10-цифренният код е валиден 1-2 дни. Ако при опит за плащане на каса, кодът Ви е невалиден, веднага се свържете с нас на телефон + 359 899 555 592, за да Ви съдействаме. Осъществете плащането си на EasyPay каса, избрана от Вас. Плащането Ви ще бъде отразено в профила Ви като "Успешно". 

-> ако сте заявили плащане с онлайн дебитна/ кредитна карта: Ще бъдете пренасочени към платежната страница на обслужващата ни банка (ОББ), където  ще може да въведете данните на кредитната или дебитната Ви карта. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отварят автентикационна страница на Вашата Банка-Издател, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна трансакция (получена авторизация), ще се върнете на сайта на СофтУни, където ще се визуализира трансакционна бележка. Готово! Плащането Ви е отбелязано като "успешно" в профила Ви.


При презаписване на програма, модул или курс, Вие получавате 50% отстъпка от редовната такса.

Всеки курсист, записан в даден курс, има право да се яви на редовен изпит и поправителен изпит в рамките на текущия курс, както и на повишителни изпити към бъдещите 2 последователни издания на курса, в рамките на период от 24 месеца. Таксата за явяване на поправителен/ повишителен изпит е 20 лева (дори и ако курсистът не се е явил на редовен изпит).

За да може да съдействаме максимално бързо и точно, моля да ни изпратите имейл на university@softuni.bg с информация за проблема.

В страницата на съответния курс, в таблицата с материалите към всяка лекция има бутон "Докладвай грешка", посредством който може да сигнализирате на екипа за грешката, като предоставите кратко описание какъв точно е проблемът

Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.