Учебен план
Loading...

Учебен план

Професионалната програма по софтуерно инженерство на СофтУни цели да изгради всички фундаментални познания и практически умения, необходими за придобиването на професия „софтуерен инженер", работейки с най-съвременните софтуерни технологии и усвоявайки най-добрите практики сферата на програмирането.

Учебният план се състои от няколко професионални направления и последващи специализации, изградени от специално селектирани обучителни модули. Всеки обучителен модул съдържа курсове със силен фокус към практиката, а на финала на всеки курс, курсистите преминават през практически изпит, демострирайки придобитите умения.

Entry Module

3 кредита | 2 месеца
Учебният план стартира с безплатен подготвителен курс Programming Basics, с избрания от курсиста програмен език (C#, Java, JS, Python), и завършва с приемен изпит.
Programming Basics Кандидатствай

Fundamentals Module

12 кредита | 3 месеца
В модула Fundamentals курсистите усвояват фундаментални познания и умения в програмирането, с избрания програмен език (C#, Java, JS, Python)
Programming Fundamentals

Professional Modules

Курсистите имат избор между 4 професионални направления, които са ориентирани в уеб разработка с програмните езици C#, Java, JavaScript и Python.

Specialization

След придобиване на професия C# Web Developer, Java Web Developer или Python Web Developer, курсистите имат възможност да продължат с модула Front-End, специализирайки се като “Full-Stack Developer”.

Как да кандидатствам?

Обучението в програмата по софтуерно инженерство на СофтУни е подходящо както за напълно начинаещи, така и за хора с начален опит в разработката на софтуер. Всичко, което ти е необходимо, за да кандидатстваш за програмата по софтуерно инженерство е силна мотивация за професионално развитие в света на програмирането, основно ниво на владеене на английски език и компютърна грамотност. Кандидатстването за програмата е отворено по всяко време. Има три приема в годината – януари, май и септември, като преди всеки прием се провеждат по няколко подготвителни курса “Programming Basics” и приемен изпит след всеки от тях. Можеш да се включиш в присъствена форма - на място в залите на СофтУни или онлайн от всяка точка на света. 
How to apply
Първата стъпка, която трябва да направиш, е да попълниш формата за кандидатстване, след като кликнеш на бутона "Кандидатствай". Във формата за кандидатстване следва избереш дали желаеш да се обучаваш присъствено или изцяло онлайн в безплатния подготвителен курс "Programming Basics", както и да посочиш програмния език, с който желаеш да стартираш обучението си - C#, Java, JavaScript или Python.

Как ще протече обучението ми?

Ако успееш да се справиш със задачите на приемния изпит след курса Programming Basics, ти ставаш част от основната програма по софтуерно инженерство на СофтУни. Първият от твоите учебни модули се нарича Fundamentals Module. Модулът разглежда фундаментални концепции в програмирането, които са основа за бъдещото ти развитие като софтуерен инженер. 
  • 1
  • Entry Module
  • 2
  • Exam
  • 3
  • Fundamentals Module
  • 4
  • Professional Modules
  • 5
  • Specialization
След като преминеш през Fundamentals Module, вече си готов да продължиш обучението си в професионалните модули, в избраното от теб професионално направление - C# Web Developer, Java Web Developer, Python Web Developmr и JavaScript Developer. По време на обучението си в една от четирите специалности, ти ще придобиеш всички специализирани познания и умения, необходими за стартиране на успешна кариера в софтуерната индустрия. Преминалите през направленията C# Web Development, Java Web Development и Python Web Development ще имат възможност да надградят уменията си с модула Front-End, придобивайки специализация “Full-Stack Developer".

Кога ще стартирам работа?

СофтУни препоръчва на своите курсисти да се ориентират към стартиране на работа, след преминаване на цяло професионално направление със средна оценка 5.50 или по-висока. Обикновено студентите постигат това в период между една и две години, в зависимост от избраната специалност. Кариерният център на СофтУни следи пряко развитието на своите курсисти и съдейства за тяхната кариерна реализация.
Учебен план

1 - 2 години

Учебен план
Учебен план

Започни Работа

Кога ще се дипломирам?

След всеки един курс, който преминаваш в СофтУни, курсистите получават определен брой кредити в зависимост от оценката. За получаване на диплома за съответната професия е необходимо курсистите да преминат успешно през всички курсове от избраното от тях професионално направление и да съберат следния брой кредити:
C# Web Developer 140 кредита

C# уеб разработчиците владеят в голяма дълбочина програмирането и практическата разработка на уеб-базиран софтуер с езика C#, средата Visual Studio и платформата .NET. Те имат сериозни познания както по сървърни (back-end) технологии, бази данни, уеб услуги и cloud приложения, така и в клиентското (front-end) програмиране с JavaScript, AJAX и разработката на SPA приложения (Single Page Apps).

В СофтУни обучаващите се за C# Web разработчици получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от C# / .NET екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AJAX, SPA, C#, Visual Studio, ООП, бази данни, SQL, SQL Server, Entity Framework, REST услуги, cloud технологии и ASP.NET MVC, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.

Java Web Developer 140 кредита

Java уеб разработчиците владеят в голяма дълбочина програмирането и практическата разработка на уеб-базиран софтуер с езика Java и платформата Java EE. Те имат сериозни познания както по сървърни (back-end) технологии, бази данни, уеб услуги и cloud приложения, така и в клиентското (front-end) програмиране с JavaScript, AJAX и разработката на SPA приложения (Single Page Apps).

В СофтУни Java Web разработчиците получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от Java и Java EE екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AJAX, SPA, Java, Eclipse, IntelliJ IDEA, ООП, бази данни, SQL, Oracle, JPA / Hibernate, Spring Framework, REST услуги, JAX-RS, cloud технологии, Servlets/JSP, Spring MVC и Java EE, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.

JS Web Developer 110 кредита

JavaScript разработчиците владеят в голяма дълбочина уеб програмирането и практическата разработка на уеб приложения.
Те имат дълбоки познания и практически умения както в клиентското (front-end) програмиране, така и по сървърни (back-end) JavaScript технологии.

JavaScript разработчиците получават солидни умения по функционално програмиране, работа с масиви и обекти, класове, ДОМ, обектна композиция, прототипно програмиране (наследяване), асинхронно програмиране, компонентно тестване, изграждане на SPA (Single-Page Application) и други базови JS концепции.
Специализират в т.нар. full-stack JavaScript разработка на модерни уеб приложения ползвайки технологии като HTML, CSS, TypeScript, Node.js, Express.js, MongoDB, React, Angular.

Python Web Developer 110 кредита

Python Web разработчиците владеят в голяма дълбочина програмирането и практическата разработка на уеб-базиран софтуер с езика Python, средата PyCharm и фреймуорка Django. Те имат сериозни познания както по сървърни (back-end) технологии, бази данни, уеб услуги и cloud приложения, така и в клиентското (front-end) програмиране с JavaScript, AJAX и разработката на SPA приложения (Single Page Apps).

В СофтУни Python Web разработчиците получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от Python екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AJAX, SPA, Python, PyCharm, ООП, бази данни, SQL, SQL Server, Django, REST услуги, cloud технологии, MVC, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.

C# Full-Stack Developer 160 кредита

C# Full-Stack разработчиците са запознати с всички етапи и всички слоеве в процеса на създаване на софтуера. Те могат да си служат както с Back-end, така и с Front-end технологии. Този вид специалисти имат необходимите познания и способности да извървят сложния път от първоначалната концепция до крайния продукт. Те работят с огромен набор от инструменти, разбират от множество технологии и знаят как софтуерът, който изграждат, трябва да функционира от начало до край. Te могат спокойно да "разговарят" както с интерфейса, така и със сървъра, както и да общуват директно с клиента.
Обучаващите се за C# Full-Stack разработчици получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от C# / .NET екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, Angular, Bootstrap, AJAX, SPA, C#, Visual Studio, OOП, бази данни, SQL, SQL Server, Entity Framework, REST услуги, cloud технологии и ASP.NET MVC, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.

Java Full-Stack Developer 160 кредита

Java Full-Stack разработчиците са запознати с всички етапи и всички слоеве в процеса на създаване на софтуера. Те могат да си служат както с Back-end, така и с Front-end технологии. Този вид специалисти имат необходимите познания и способности да извървят сложния път от първоначалната концепция до крайния продукт. Те работят с огромен набор от инструменти, разбират от множество технологии и знаят как софтуерът, който изграждат, трябва да функционира от начало до край. Te могат спокойно да "разговарят" както с интерфейса, така и със сървъра, както и понякога да общуват директно с клиента.
Обучаващите се за Java Full-Stack разработчици получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от Java екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, Angular, SASS, Bootstrap, AJAX, SPA, Java, IntelliJ IDEA, OOП, бази данни, SQL, MySQL, Hibernate, REST услуги, cloud технологии и Spring, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.

Python Full-Stack Developer 130 кредита

Python Full-Stack разработчиците са запознати с всички етапи и всички слоеве в процеса на създаване на софтуера. Те могат да си служат както с Back-end, така и с Front-end технологии. Този вид специалисти имат необходимите познания и способности да извървят сложния път от първоначалната концепция до крайния продукт. Те работят с огромен набор от инструменти, разбират от множество технологии и знаят как софтуерът, който изграждат, трябва да функционира от начало до край. Te могат спокойно да "разговарят" както с интерфейса, така и със сървъра, както и понякога да общуват директно с клиента.

Обучаващите се за Python Full-Stack разработчици получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от Python екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Angular, SASS, Bootstrap, SPA, Python, PyCharm, OOП, бази данни, PostgreSQL, REST услуги, cloud технологии и Django, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.