Loading...

Учебен план

Професионалната програма по софтуерно инженерство на СофтУни цели да изгради всички фундаментални познания и практически умения, необходими за придобиването на професия „софтуерен инженер", работейки с най-съвременните софтуерни технологии и усвоявайки най-добрите практики в сферата на програмирането.

Учебният план се състои от няколко професионални направления и последващи специализации, изградени от специално селектирани обучителни модули. Всеки обучителен модул съдържа курсове със силен фокус към практиката, а на финала на всеки курс курсистите преминават през практически изпит, демонстрирайки придобитите умения.

Entry Module

3 кредита | 2 месеца
Учебният план стартира с безплатен подготвителен курс Programming Basics, с избрания от курсиста програмен език (C#, Java, JS, Python), и завършва с приемен изпит.
Programming Basics Кандидатствай

Fundamentals Module

12 кредита | 3 месеца
В модула Fundamentals курсистите усвояват фундаментални познания и умения в програмирането, с избрания програмен език (C#, Java, JS, Python)
Programming Fundamentals

Professional Modules

Курсистите имат избор между 4 професионални направления, които са ориентирани в уеб разработка с програмните езици C#, Java, JavaScript и Python.

Specialization

След придобиване на професия C# Web Developer, Java Web Developer или Python Web Developer, курсистите имат възможност да продължат с модула DevOps, специализирайки се като “Full-Stack Developer”.

Career Booster

IT Career Booster

"IT Career Booster" е специално разработено обучение, чиято цел е да подпомогне кариерната реализация и придобиването на подходящи личностни умения на всички курсисти от програмата. Благодарение на него участниците ще могат да усъвършенстват своето CV и GitHub портфолио, както и да се подготвят за първо интервю за работа, демонстрирайки ключови знания и умения, придобити по време на обучението. Обучението включва теми по усвояване на добри практики при търсене на работа, както и полезна информация за компаниите-работодатели и кариерните възможности, предлагани от тях. Обучението “IT Career Booster” е безплатно за курсистите, които са част от професионалните модули, като препоръчваме курсистите да го преминат паралелно с последния модул от пътеката непосредствено преди да се ориентират към кариерен старт. Обучението се състои от 10 занятния и Q&A сесия на живо. Обучението не влиза в задължителния план за издаване на диплома, но при успешно преминаване на изпита дава три кредита.  

Как да кандидатствам?

Обучението в програмата по софтуерно инженерство на СофтУни е подходящо както за напълно начинаещи, така и за хора с начален опит в разработката на софтуер. Всичко, което ти е необходимо, за да кандидатстваш за програмата по софтуерно инженерство, е силна мотивация за професионално развитие в света на програмирането, основно ниво на владеене на английски език и компютърна грамотност. Кандидатстването за програмата е отворено по всяко време. Има три приема в годината – януари, май и септември, като преди всеки прием се провеждат по няколко подготвителни курса “Programming Basics” и приемен изпит след всеки от тях. Можеш да се включиш в обученията онлайн от всяка точка на света. 
How to apply
Първата стъпка, която трябва да направиш, е да попълниш формата за кандидатстване, след като кликнеш на бутона "Кандидатствай" в нашата Apply страница. Във формата за кандидатстване, която ще се отвори, следва да избереш програмния език, с който желаеш да стартираш обучението си - C#, Java, JavaScript или Python.  

Как ще протече обучението ми?

Ако успееш да се справиш със задачите на приемния изпит след курса Programming Basics, ти ставаш част от основната програма по софтуерно инженерство на СофтУни. Първият от твоите учебни модули се нарича Fundamentals Module, който е с продължителност от 3 месеца, а занятията се провеждат 3 пъти седмично. Модулът разглежда фундаментални концепции в програмирането, които са основа за бъдещото ти развитие като софтуерен инженер. 
  • 1
  • Entry Module
  • 2
  • Exam
  • 3
  • Fundamentals Module
  • 4
  • Professional Modules
  • 5
  • Specialization
След като преминеш през Fundamentals Module, вече си готов да продължиш обучението си в професионалните модули, в избраното от теб професионално направление - C# Web Developer, Java Web Developer, Python Web Developer и JavaScript Developer. Модулите са с продължителност от 4 месеца, а занятията се провеждат между 2 и 4 пъти седмично, в зависимост от избрания модул. По време на обучението си в една от четирите специалности, ти ще придобиеш всички специализирани познания и умения, необходими за стартиране на успешна кариера в софтуерната индустрия. Преминалите през направленията C# Web Development, Java Web Development и Python Web Development ще имат възможност да надградят уменията си с модула DevOps, придобивайки специализация “Full-Stack Developer".

Кога ще стартирам работа?

СофтУни препоръчва на своите курсисти да се ориентират към стартиране на работа, след преминаване на цяло професионално направление със средна оценка 5.50 или по-висока. Обикновено студентите постигат това в период между една и две години, в зависимост от избраната специалност. Кариерният център на СофтУни следи пряко развитието на своите курсисти и съдейства за тяхната кариерна реализация.

1 - 2 години

Започни Работа

Кога ще се дипломирам?

След всеки преминат курс от СофтУни курсистите получават определен брой кредити в зависимост от оценката. За получаване на диплома за съответната професия, е необходимо курсистите да преминат успешно през всички курсове от избраното от тях професионално направление и да съберат следния брой кредити:
C# Web Developer 140 кредита

C# уеб разработчиците владеят в голяма дълбочина програмирането и практическата разработка на уеб-базиран софтуер с езика C#, средата Visual Studio и платформата .NET. Те имат сериозни познания както по сървърни (back-end) технологии, бази данни, уеб услуги и cloud приложения, така и в клиентското (front-end) програмиране с JavaScript, AJAX и разработката на SPA приложения (Single Page Apps).

В СофтУни обучаващите се за C# Web разработчици получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от C# / .NET екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AJAX, SPA, C#, Visual Studio, ООП, бази данни, SQL, SQL Server, Entity Framework, REST услуги, cloud технологии и ASP.NET MVC, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.

Java Web Developer 140 кредита

Java уеб разработчиците владеят в голяма дълбочина програмирането и практическата разработка на уеб-базиран софтуер с езика Java и платформата Java EE. Те имат сериозни познания както по сървърни (back-end) технологии, бази данни, уеб услуги и cloud приложения, така и в клиентското (front-end) програмиране с JavaScript, AJAX и разработката на SPA приложения (Single Page Apps).

В СофтУни Java Web разработчиците получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от Java и Java EE екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AJAX, SPA, Java, Eclipse, IntelliJ IDEA, ООП, бази данни, SQL, Oracle, JPA / Hibernate, Spring Framework, REST услуги, JAX-RS, cloud технологии, Servlets/JSP, Spring MVC и Java EE, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.

JS Web Developer 110 кредита

JavaScript разработчиците владеят в голяма дълбочина уеб програмирането и практическата разработка на уеб приложения.
Те имат дълбоки познания и практически умения както в клиентското (front-end) програмиране, така и по сървърни (back-end) JavaScript технологии.

JavaScript разработчиците получават солидни умения по функционално програмиране, работа с масиви и обекти, класове, ДОМ, обектна композиция, прототипно програмиране (наследяване), асинхронно програмиране, компонентно тестване, изграждане на SPA (Single-Page Application) и други базови JS концепции.
Специализират в т.нар. full-stack JavaScript разработка на модерни уеб приложения ползвайки технологии като HTML, CSS, TypeScript, Node.js, Express.js, MongoDB, React, Angular.

Python Web Developer 140 кредита

Python Web разработчиците владеят в голяма дълбочина програмирането и практическата разработка на уеб-базиран софтуер с езика Python, средата PyCharm и фреймуорка Django. Те имат сериозни познания както по сървърни (back-end) технологии, бази данни, уеб услуги и cloud приложения, така и в клиентското (front-end) програмиране с JavaScript, AJAX и разработката на SPA приложения (Single Page Apps).

В СофтУни Python Web разработчиците получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от Python екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AJAX, SPA, Python, PyCharm, ООП, бази данни, SQL, SQL Server, Django, REST услуги, cloud технологии, MVC, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.

C# Full-Stack Developer 160 кредита

C# Full-Stack разработчиците са запознати с всички етапи и всички слоеве в процеса на създаване на софтуер и автоматизираната му поддръжка. Те могат да си служат както с Back-end, така и с Front-end технологии. Този вид специалисти имат необходимите познания и способности да извървят сложния път от първоначалната концепция до крайния продукт. Те работят с огромен набор от инструменти, разбират от множество технологии и знаят как софтуерът, който изграждат, трябва да функционира отначало докрай. Te могат спокойно да "разговарят" както с интерфейса, така и със сървъра, както и да общуват директно с клиента.

Обучаващите се за C# Full-Stack разработчици получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от C# / .NET екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, Angular, Bootstrap, AJAX, SPA, C#, Visual Studio, OOП, бази данни, SQL, SQL Server, Entity Framework, REST услуги, cloud технологии и ASP.NET MVC, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.

Java Full-Stack Developer 160 кредита

Java Full-Stack разработчиците са запознати с всички етапи и всички слоеве в процеса на създаване на софтуер и автоматизираната му поддръжка. Те могат да си служат както с Back-end, така и с Front-end технологии. Този вид специалисти имат необходимите познания и способности да извървят сложния път от първоначалната концепция до крайния продукт. Те работят с огромен набор от инструменти, разбират от множество технологии и знаят как софтуерът, който изграждат, трябва да функционира отначало докрай. Te могат спокойно да "разговарят" както с интерфейса, така и със сървъра, както и понякога да общуват директно с клиента.

Обучаващите се за Java Full-Stack разработчици получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от Java екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, Angular, SASS, Bootstrap, AJAX, SPA, Java, IntelliJ IDEA, OOП, бази данни, SQL, MySQL, Hibernate, REST услуги, cloud технологии и Spring, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип. Познават CI/CD процесът и могат да работят с инструменти за автоматизирано управление на версиите и предоставяне на работещ продукт на клиентите.

Python Full-Stack Developer 160 кредита

Python Full-Stack разработчиците са запознати с всички етапи и всички слоеве в процеса на създаване на софтуера. Те могат да си служат както с Back-end, така и с Front-end технологии. Този вид специалисти имат необходимите познания и способности да извървят сложния път от първоначалната концепция до крайния продукт. Те работят с огромен набор от инструменти, разбират от множество технологии и знаят как софтуерът, който изграждат, трябва да функционира отначало докрай. Te могат спокойно да "разговарят" както с интерфейса, така и със сървъра, както и понякога да общуват директно с клиента.

Обучаващите се за Python Full-Stack разработчици получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от Python екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Angular, SASS, Bootstrap, SPA, Python, PyCharm, OOП, бази данни, PostgreSQL, REST услуги, cloud технологии и Django, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.

Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.