Учебен план
Loading...

Учебен план

Учебният план по софтуерно инженерство на СофтУни е комбинация от курсове по програмиране и технологии, изцяло насочени към усвояването на фундаментални познания, развиващи логическото и алгоритмично мислене, както и придобиването на практически умения за работа с най-съвременните софтуерни технологии.

Формите на обучение в СофтУни са присъствена и онлайн. Учебният план предоставя избор между 4 професии, ориентирани около технологиите C#, Java, JavaScript и Python, като всяка професия се състои от модули с продължителност 4 месеца, а всеки модул комбинира в себе си 2 или 3 курса. Учебните занятия в курсовете са разделени на лекции и упражнения, като всеки курс завършва с практически изпит. 

Entry Module
Fundamentals Module
Professional Modules
Задължителни: модули, които са основополагащи за дадената професия

Как да кандидатствам?

Programming Basics
Обучението в програмата по софтуерно инженерство на СофтУни е подходящо както за напълно начинаещи, така и за хора с опит в разработката на софтуер. Всичко, което ти е необходимо, за да кандидатстваш за програмата по софтуерно инженерство на СофтУни е силна мотивация за професионално развитие в света на програмирането, основно ниво на владеене на английски език и компютърна грамотност.
Кандидатстването за СофтУни е отворено по всяко време. Има три приема в годината – януари, май и септември, като преди всеки прием се провеждат по няколко подготвителни курса “Programming Basics” и приемен изпит след всеки от тях.
Apply
Всичко, което трябва да направиш е да избереш дали желаеш да се запишеш за предстоящия безплатен подготвителен курс "Programming Basics" или да се явиш директно на приемния изпит, ако си достатъчно добре подготвен, като е необходимо да попълниш формата за кандидатстване, където ще откриеш по-детайлна информация.

Как ще протече обучението ми?

Fundamentals Module
Ако успееш да се справиш със задачите на изпита, ти ставаш част от основната програма по софтуерно инженерство на СофтУни. Първият от твоите учебни модули се нарича Fundamentals Module. Модулът разглежда фундаментални концепции в програмирането, които са основа за ефективното и качествено обучение на студентите в професионалните модули.
След като преминеш успешно през Fundamentals Module (успешно взет изпит от курса Programming Fundamentals), вече си готов да избереш своята професия и да продължиш обучението си в Professional Modules като C# Web Developer, Java Web Developer, Python Developer или JavaScript Developer (виж учебния план по-горе). По време на обучението си в една от четирите специалности, ти ще придобиеш всички специализирани познания и умения, необходими за стартиране на успешна кариера в софтуерната индустрия. Всяка една специалност представлява комбинация от учебни модули, като някои от тях са задължителни, други препоръчителни (ориентирай се спрямо цветовете на Professional Modules в учебния план).

Кога ще стартирам работа и кога ще завърша Софтуерен университет?

Carrier-start-and-diploma-receiving-info
Всеки един от задължителните модули от избраната професия в учебния план на по софтуерно инженерство на СофтУни изгражда фундаменталните умения необходими за успешно стартиране на работа по съответната специалност. СофтУни ти препоръчва да се ориентираш към стартиране на работа, след като преминеш обучението си във всички задължителни модули от съответната специалност със средна оценка Мн.добър 5.00 или по-висока. Обикновено студентите постигат това в период от година до година и половина, в зависимост от избраната специалност. Кариерният център на СофтУни ще съдейства пряко за твоята кариерна реализация.
1-2 years to start job
След всеки един курс, който преминаваш в Софтуерния университет, ти получаваш определен брой кредити в зависимост от оценката ти. За получаване на диплома за съответната професия, ще трябва да преминеш успешно през всички задължителни модули за професията и да събереш следния брой кредити:

C# Web Dev

150 кредита

Java Web Dev

150 кредита

Python Web Dev

90 кредита

JavaScript Web Dev

90 кредита