Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Високото качество на обучение в Софтуерния Университет е гарантирано от внимателно подбран преподавателски състав.

Той се състои от практици от софтуерната индустрия, които имат добри лекторски и менторски умения, използвайки най-добрите практики от бранша в преподаването. Към занятията често се включват и изявени гост-преподаватели, които предават своя интересен опит и познания на студентите.

Лекторски състав


Светлин Наков
Светлин Наков
Ангел Георгиев
Ангел Георгиев
Иван Йонков
Иван Йонков
Ивайло Кенов
Ивайло Кенов
Симеон Шейтанов
Симеон Шейтанов
Божидар Гевечанов
Божидар Гевечанов
Ивайло Желев
Иван Иванов
Иван Иванов
Петър Пенев
Петър Пенев
Венцислав Иванов
Венцислав Иванов
Виктор Костадинов
Виктор Костадинов
Владимир Дамяновски
Владимир ДамяновскиГост лектори


Марио Пешев
Марио Пешев
Мариян Маринов
Мариян Маринов
Борис Христов
Борис Христов
Иван Ванков
Иван Ванков
Преслав Наков
Преслав Наков
Ради Атанасов
Ради Атанасов
Георги Георгиев
Георги Георгиев
Кристалин Чавдаров
Кристалин Чавдаров
Павел Колев
Павел Колев
Найден Гочев
Найден Гочев
Мартин Кулов
Мартин Кулов
Явор Никифоров
Явор Никифоров
Атанас Добрев
Атанас Добрев
Петър Събев
Петър Събев
Михаил Стойнов
Михаил Стойнов
Борис Червенков
Борис Червенков
Николай Галинов
Николай Галинов
Геннадий Воробьов
Геннадий Воробьов