Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Високото качество на обучение в Софтуерния Университет е гарантирано от внимателно подбран преподавателски състав.

Той се състои от практици от софтуерната индустрия, които имат добри лекторски и менторски умения, използвайки най-добрите практики от бранша в преподаването. Към занятията често се включват и изявени гост-преподаватели, които предават своя интересен опит и познания на студентите.

Лекторски състав


Светлин Наков
Светлин Наков
Виктор Костадинов
Виктор Костадинов
Симона Симеонова
Симона Симеонова
Валентин Димитров
Валентин Димитров
Ивайло Кенов
Ивайло Кенов
Владимир Дамяновски
Владимир Дамяновски
Ивайло Желев
Ивайло Желев
Ален Паунов
Ален Паунов
Ивайло Димитров
Ивайло Димитров
Божидар Данчев
Божидар ДанчевГост лектори


Иван Йонков
Иван Йонков
Ирина Наскинова
Ирина Наскинова
Симеон Шейтанов
Симеон Шейтанов
Явор Вълчев
Явор Вълчев
Иван Иванов
Иван Иванов
Васил Йорданов
Васил Йорданов
Ради Атанасов
Ради Атанасов
Георги Георгиев
Георги Георгиев