Такси за обучение
Loading...

Такси за обучение

БЕЗПЛАТНО

*50 лв. такса за приемен изпит

Подготвителен курс
Programming Basics

480 лв.

Присъствено за 1 модул

440 лв.

Онлайн за 1 модул
Учебни модули
 • Fundamentals Module
 • C# Advanced
 • Java Advanced
 • C# DB
 • Java DB
 • C# Web
 • Python Fundamentals
 • Python Advanced
 • Python Web
 • Java Web
 • JS Core
 • JS Web
 • Front-End

Присъствено или Онлайн

Формите на обучение в СофтУни са две – Присъствена и Онлайн, като те предоставят различни възможности и привилегии на обучаващите се. Студентите могат да избират дали желаят да се обучават присъствено или онлайн за всеки отделен модул от учебния план. Местата в присъствената форма на обучение са ограничени, като се разпределят спрямо класиране по успех.

ПрисъственоОнлайн
Присъствие на учебните занятия
Участие в лабораторни упражнения
Индивидуална помощ от трейнър и асистент
Стипендия за безплатно образование
Достъп до виртуална класна стая и обучение в реално време
Достъп до стажантска програма
Учебни ресурси и проверка на домашни
Явяване на изпити и оценяване
Участие в практически проекти
Получаване на сертификати и диплома
Съдействие при стартиране на работа
Лицензи за софтуерни продукти
Лицензи за обучителни продукти

Пакет с лицензи за софтуерни продукти на стойност 3800 лв.

Всички студенти от програмата по софтуерно инженерство на СофтУни получават пакет от лицензи за софтуерни продукти на стойност 3800 лв. Лицензираният софтуер е предоставен от част от официалните партньори на СофтУни, като Microsoft, JetBrains, PluralSight, Infragistics, Superhosting, EnhanCV и др.

 • Microsoft logo

  Лицензиран софтуер от Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, SQL Server 2016, Visual Studio 2017

 • Microsoft Office logo

  Студентски лиценз за Office 365 (Word, Excel и PowerPoint, OneDrive)

 • JetBrains logo

  Студентски лиценз за всички продукти на JetBrains (WebStorm, ReSharper, IntelliJ IDEA Ultimate)

 • PluralSight logo

  3 месеца безплатен достъп до PluralSight

 • Enhancv logo

  Промокодове за безплатно използване на Enhancv

 • Infragistics logo

  Промокодове за софтуерните продукти на Infragistics

 • Superhosting logo

  Промокодове за 70% отстъпка на хостинг от Superhosting

 • Iris logo

  Промокодове за безплатно ползване на Iris

 

Стажантска програма и стипендии

СофтУни предлага възможност на най-добрите си студенти, да станат част от стажантската програма и да участват пряко в развитието на учебния процес. Освен ценния опит, който ще натрупат, стажантите ще получават и финансово възнаграждение срещу всички активности, в които участват.

Чрез Фондация "Софтуерен университет", Софтуерния университет предоставя стипендии на най-добрите си студенти, като им дава възможност да се обучават напълно безплатно през своето следване.

Scholarship and internship

Потребителски кредит и овърдрафт от Пощенска банка

Всички курсисти могат да се възползват от преференциалните условия за потребителски кредит и овърдрафт по следните начини: в офис на банката, на номер *7224, като се предостави студентски номер и се уточни, че искането е за кредит за финансиране на обучение в SoftUni или онлайн на www.postbank.bg - при попълване на апликацията, в поле „промоционален код“ трябва да се въведe SoftUni/ СофтУни и при последващ разговор със служител на банката, да се предостави студентски номер. За продукт Овърдрафт, на този етап клиентите могат да кандидатстват само в офис на банката.