Такси и стажантска програма

Такси за обучение

БЕЗПЛАТНО

*50лв. такса за приемен изпит

Подготвителен курс
Programming Basics

390 лв.

Присъствено за 1 модул

260 лв.

Онлайн за 1 модул
Учебни модули
 • Tech Module
 • C# Fundamentals
 • Java Fundamentals
 • DB Fundamentals
 • C# Web
 • PHP Web
 • Java Web
 • JS Core
 • MEAN Stack
 • Web basics

Присъствено или Онлайн

Формите на обучение в "Софтуерния университет" са две – Присъствена и Онлайн, като те предоставят различни възможности и привилегии на обучаващите се. Студентите могат да избират дали желаят да се обучават присъствено или онлайн за всеки отделен модул от учебния план. Местата в присъствената форма на обучение са ограничени, като се разпределят спрямо класиране по успех.

ПрисъственоОнлайн
Лабораторни упражнения
Индивидуална помощ от трейнър
Присъствие на учебните занятия
Достъп до менторската програма
Стипендия за висок успех
Учебни ресурси и проверка на домашни
Явяване на изпити и оценяване
Участие в практически проекти
Получаване на сертификати и диплома
Съдействие при стратиране на работа
Лицензи за софтуерни продукти
Лицензи за обучителни продукти

Пакет с лицензи за софтуерни продукти на стойност 3200лв.

Всички студенти на СофтУни получават пакет от лицензи за софтуерни продукти на стойност 3200лв. Лицензираният софтуер е предоставен от част от официалните партньори на СофтУни, като Microsoft, JetBrains, PluralSightm Infragistics, Superhosting, Enhancv и др.

 • Microsoft logo

  Лицензиран софтуер от Microsoft Windows Server 2012, SQL Server 2014, Visual Studio 2015 + PHP Tools

 • Microsoft Office logo

  Студентски лиценз за Office 365 (Word, Excel и PowerPoint, OneDrive)

 • JetBrains logo

  Студентски лиценз за всички продукти на JetBrains (WebStorm, PhpStorm, ReSharper, IntelliJ IDEA Ultimate)

 • PluralSight logo

  3 месеца безплатен достъп до PluralSight

 • Enhancv logo

  Промокодове за безплатно използване на Enhancv

 • Infragistics logo

  Промокодове за софтуерните продукти на Infragistics

 • Superhosting logo

  Промокодове за безплатен хостинг от Superhosting

 

Стажантска програма и стипендии

СофтУни предлага възможност на най-добрите си студенти, да станат част от стажантската програма на Софтуерния университет и и да участват пряко в развитието на учебния процес. Освен ценния опит, който ще натрупат, стажантите ще получават и финансово възнаграждение срещу всички активности, в които участват.

Scholarship and internship