Такси за обучение
Loading...

Такси за обучение

БЕЗПЛАТНО

*50 лв. такса за приемен изпит

Подготвителен курс
Programming Basics

480 лв.

Присъствено за 1 модул

440 лв.

Онлайн за 1 модул
Учебни модули
 • Fundamentals Module
 • C# Advanced
 • Java Advanced
 • C# DB
 • Java DB
 • C# Web
 • Front-end
 • Python Advanced
 • Python Web
 • Java Web
 • JS Advanced
 • JS Web

Присъствено или Онлайн

Формите на обучение в СофтУни са две – присъствена и онлайн, така че обучението е подходящо, както за учещи и работещи, така и за курсисти, живеещи във всяка точка на света. Студентите могат да избират дали желаят да се обучават присъствено или онлайн за всеки отделен модул от учебния план.

ПрисъственоОнлайн
Присъствие в учебните зали на всички занятия от записания учебен модул
Възможност за личен контакт с преподавателя и курсистите на живо
Онлайн обучение в реално време и възможност за въпроси към преподавател
Доживотен достъп до видео записите и материалите от всички занятия от записания модул
Достъп до ресурсите на останалите  обучения от учебния план, по време на записания модул
Участие в практически упражнения и проекти от реална бизнес среда
Помощ от ментор в усвояване на преподавания учебен материал
Достъп до затворена Facebook общност с курсистите от програмата
Явяване на изпити, оценяване и обратна връзка
Издаване на сертификати и диплома от СофтУни
Издаване на държавно признати удостоверения от МОН
Достъп до кариерен център и съдействие за стартиране на работа
Лицензи за софтуерни продукти и преференции

Пакет с лицензи за софтуерни продукти и преференции

Всички студенти от програмата по софтуерно инженерство на СофтУни получават пакет от лицензи за софтуерни продукти на стойност 3800 лв. Лицензираният софтуер е предоставен от част от официалните партньори на СофтУни, като Microsoft, JetBrains, PluralSight, Superhosting, Novoresume и др.

 • Microsoft logo

  Лицензиран софтуер от Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, SQL Server 2016, Visual Studio 2017

 • Microsoft Office logo

  Студентски лиценз за Office 365 (Word, Excel и PowerPoint, OneDrive)

 • JetBrains logo

  Студентски лиценз за всички продукти на JetBrains (WebStorm, ReSharper, IntelliJ IDEA Ultimate)

 • Enhancv logo

  Лиценз за безплатно ползване на Novoresume

 • Superhosting logo

  Промокодове за 70% отстъпка на хостинг от Superhosting


Стажантска програма

СофтУни предлага възможност на най-добрите си студенти, да станат част от стажантската програма и да участват пряко в развитието на учебния процес. Освен ценния опит, който ще натрупат, стажантите ще получават и финансово възнаграждение срещу всички активности, в които участват.

Scholarship and internship

Финансиране от Пощенска банка

Всички курсисти могат да се възползват от атрактивните условия за потребителски кредит и овърдрафт за финансиране на своето обучение в СофтУни, като заявят лесно и удобно избрания продукт:

- онлайн в сайта на банката тук или

- на номер *7224

При последващ разговор със служител на банката, следва да се уточни, че искането е за кредит за финансиране на обучение в SoftUni и да се предостави студентски номер.”