Партньорство със СофтУни
Loading...

Партньорство със СофтУни

От началото на съществуването си СофтУни изгради най-голямата IT и дигитална общност в България. Чрез програмата си по софтуерно инженерство ние подготвяме бъдещите водещи експерти на софтуерния бранш, а наша основна цел е да подпомагаме пряко устойчивия растеж и развитие на компаниите от софтуерната индустрия чрез:

  • Осигуряване на достъп до качествени софтуерни разработчици, давайки възможност на компаниите да планират растежа и развитието на своя екип от програмисти
  • Позициониране на бранда на компанията като предпочитан работодател сред най-голямата IT общност в България, увеличавайки интереса към нея от страна на бъдещите кандидати
  • Партниране в развитието и изграждането на уменията на служителите на компаниите чрез създаване и организиране на корпоративни обучения изцяло според нуждите на компаниите
  • Предоставяне на консултации от топ експерти в разработката на архитектурни решения и мащабни за компанията софтуерни проекти
направи запитване
Партньорство със СофтУни Партньорство със СофтУни
Подходящо за Подходящо за

Подходящо за

  • Партньорство със СофтУни Компании, които изпитват недостиг на квалифицирани кадри и това забавя растежа им.
  • Партньорство със СофтУни Компании, които целят да бъдат разпознаваеми работодатели и да повишат интереса на потенциалните таланти към техните отворени позиции.
  • Партньорство със СофтУни Компании, които имат нужда от повишаване на уменията или преквалификация на персонала си.
  • Партньорство със СофтУни Компании, които изпитват затруднение при изграждането на архитектура и реализацията на даден проект и търсят експертно мнение, одит и насоки.
Strategic partners

Стратегически партньор в растежа на софтуерната индустрия

СофтУни е стратегически партньор на голям брой компании от IT и дигиталната индустрия и съдейства за устойчивия им растеж и развитие.

Партньорство със СофтУни

Подбор на софтуерни разработчици

Кариерният акселератор на СофтУни си партнира с компании при назначаването на младши програмисти с изградени реални практически умения. Препоръчаните от нас кандидати са преминали успешно през програмата ни по софтуерни инженерство, както и процес по селекция и валидация на техните практически умения.

Партньорство със СофтУни

Корпоративни обучения

СофтУни разполага с най-голямата база от обучаващи експерти в сферата на софтуерното инженерство и дигитализацията. Нашите експерти работят в различни компании и имат дългогодишен опит. Те могат да съдействат на вашите служители с експертиза, имплементация и ползване на различни технологии с различна степен на трудност.

Employer Branding

СофтУни предлага позициониране на бранда пред най-голямата дигитална общност в България – по време на занятия, събития и в сайта и дигиталните канали на СофтУни и др. По този начин вашият бранд ще бъде разпознаваем от бъдещите софтуерни разработчици и ще се превърне в предпочитан работодател.

Консултантски услуги

СофтУни работи с най-голямата мрежа от външни и вътрешни експерти в проектното управление, управлението на хора, уеб архитектура и управление на времето в процеса на разработка на софтуер. Те могат да споделят, насочват и менторстват вашите служители при стартирането и реализация на всеки софтуерен проект.

Кариернен акселератор

Кариерният акселератор на СофтУни си партнира с компании при назначаването на опитни софтуерни разработчици, rазполагайки с най-голямата мрежа от Alumni в сферата на софтуерното инженерство.

Създаване на специализирани академии с цел подготовка на кадри

СофтУни разполага с уникална система за създаване и управление на curriculum, обучителен процес, проверка на знанията и инфраструктура /зали, техника и система за оценки/ за специализирани нужди на компании от дигиталния бранш.

Партньорство със СофтУни

Подбор на софтуерни разработчици

Кариерният акселератор на СофтУни си партнира с компании при назначаването на младши програмисти с изградени реални практически умения. Препоръчаните от нас кандидати са преминали успешно през програмата ни по софтуерни инженерство, както и процес по селекция и валидация на техните практически умения.

Employer Branding

СофтУни предлага позициониране на бранда пред най-голямата дигитална общност в България – по време на занятия, събития и в сайта и дигиталните канали на СофтУни и др. По този начин вашият бранд ще бъде разпознаваем от бъдещите софтуерни разработчици и ще се превърне в предпочитан работодател.

Кариернен акселератор

Кариерният акселератор на СофтУни си партнира с компании при назначаването на опитни софтуерни разработчици, rазполагайки с най-голямата мрежа от Alumni в сферата на софтуерното инженерство.

Партньорство със СофтУни

Корпоративни обучения

СофтУни разполага с най-голямата база от обучаващи експерти в сферата на софтуерното инженерство и дигитализацията. Нашите експерти работят в различни компании и имат дългогодишен опит. Те могат да съдействат на вашите служители с експертиза, имплементация и ползване на различни технологии с различна степен на трудност.

Консултантски услуги

СофтУни работи с най-голямата мрежа от външни и вътрешни експерти в проектното управление, управлението на хора, уеб архитектура и управление на времето в процеса на разработка на софтуер. Те могат да споделят, насочват и менторстват вашите служители при стартирането и реализация на всеки софтуерен проект.

Създаване на специализирани академии с цел подготовка на кадри

СофтУни разполага с уникална система за създаване и управление на curriculum, обучителен процес, проверка на знанията и инфраструктура /зали, техника и система за оценки/ за специализирани нужди на компании от дигиталния бранш.

Партньорство със СофтУни

100 +

Bulgarian and international partners

Партньорство със СофтУни

1 year

Average time transition from Junior to Mid-level Developer

Партньорство със СофтУни

10 000 +

Total students passed through Software Engineering program with duration 2-3 years

Партньорство със СофтУни

97 %

Graduates start working in the IT Industry immediately after our program

Стани партньор