МОДУЛ: Entry Module - May 2021
Loading...

МОДУЛ: Entry Module - May 2021

Активен 3Кредита

Курсове в модула

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Дефиниране и използване на методи
 • Работа с линейни структури от данни
 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Работа с цикли (for)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Работа с по-сложни логически проверки (вложени if-else конструкции и switch)
 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Разработка на прости конзолни приложения
 • Работа с математически операции
 • Инсталиране и конфигуриране на среда за разработка - Visual Studio
 • Работа с цикли и условни конструкции
 • Работа с различни типове данни
 • Програмиране на начално ниво с езикa C#
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цили и while)

Преподаватели

Sanya97 avatar
veronikaaa86 avatar
KaloqnKostadinov avatar
demonhunter1337 avatar
todor_ads avatar
ValentinaGocheva avatar
vshulev avatar
StoyanShopov avatar
JOHNY avatar