Soft Skills for IT Professionals
Loading...
Soft Skills for IT Professionals Записване

Soft Skills for IT Professionals

Soft Skills for IT Professionals Basics
Записване

За курса

Целта на този курс е да разшири и обогати т.нар. „меки умения“ на участниците в различни направления. Това ще бъде постигнато както с лекционни материали, така и с множество практичеки упражнения, целящи излизане от зоната на комфорт, подобряване на уменията за общуване, развитие на емпатия и умение да се поставиш на мястото на другия. По този начин се постига едно по-ефективно личностно развитие на участниците, което косвено води и до по-добри резултати в професионално отношение.
По време на курса ще бъдат засегнати теми като нетуъркинг, умение за говорене пред публика, работа в екип, даване на обратна връзка на колега и на мениджър, управление на конфликти.
В допълнение ще бъдат засегнати и теми, свързани с личностното развитие, като умението да организираш срещи и да делегираш, техники за управление на времето, поставяне на цели, вземане на решения и лична продуктивност. 

Умения, които ще придобиеш

 • Умения за комуникация

 • Умения за организиране на срещи и възлагане на задачи

 • Положителна обратна връзка и умения за разрешаване на конфликти

 • Умения за изнасяне на ефективни презентации

 • Креативно мислене и умение за вземане на решения

 • Управление на времето и подобряване на личната продуктивност

Теми

 • 1. Resources
 • 2. VERBAL COMMUNICATION
 • 3. Presentations Skills - Part I
 • 4. Presentations Skills - Part II
 • 5. Building Effective Teams
 • 6. Management Skills
 • 7. Time Management
 • 8. Business Communication
 • 9. Business Model Innovation
 • 10. EXAM
 • 11. Exam