Soft Skills for IT Professionals
Loading...

Soft Skills for IT Professionals

Кредити 3 Ниво: Beginner

За курса

Целта на този курс е да разшири и обогати т.нар. „меки умения“ на участниците в различни направления. Това ще бъде постигнато както с лекционни материали, така и с множество практичеки упражнения, целящи излизане от зоната на комфорт, подобряване на уменията за общуване, развитие на емпатия и умение да се поставиш на мястото на другия. По този начин се постига едно по-ефективно личностно развитие на участниците, което косвено води и до по-добри резултати в професионално отношение.
По време на курса ще бъдат засегнати теми като нетуъркинг, умение за говорене пред публика, работа в екип, даване на обратна връзка на колега и на мениджър, управление на конфликти.
В допълнение ще бъдат засегнати и теми, свързани с личностното развитие, като умението да организираш срещи и да делегираш, техники за управление на времето, поставяне на цели, вземане на решения и лична продуктивност. 

Архив обучения

Soft Skills for IT Professionals - октомври 2019
8 Лекции Лектор Вергиния Накова
Soft Skills for IT Professionals - октомври 2019 Icon

Записани в курса до сега: 107

Soft Skills for IT Professionals - октомври 2018
8 Лекции Лектор Майк Рам
Soft Skills for IT Professionals - октомври 2018 Icon

Записани в курса до сега: 168

Умения, които ще придобиеш

 • Умения за комуникация
 • Умения за организиране на срещи и възлагане на задачи
 • Положителна обратна връзка и умения за разрешаване на конфликти
 • Умения за изнасяне на ефективни презентации
 • Креативно мислене и умение за вземане на решения
 • Управление на времето и подобряване на личната продуктивност
 • Умения за комуникация
  Умения за организиране на срещи и възлагане на задачи
 • Положителна обратна връзка и умения за разрешаване на конфликти
  Умения за изнасяне на ефективни презентации
 • Креативно мислене и умение за вземане на решения
  Управление на времето и подобряване на личната продуктивност