Курс ExpressJS Fundamentals - май 2018

Курс ExpressJS Fundamentals - май 2018

ExpressJS Fundamentals - май 2018

ExpressJS Fundamentals - май 2018 icon

За курса

Подробна програма ще бъде качена скоро на страницата на курса.

Занятията за курса ще се провеждат както следва:

  • Упражнения – всеки понеделник и четвъртък от 13:30 до 17:30 часа, в зала Open Source Lab;
  • Лекции - всеки вторник и петък от 18:00 до 22:00 часа, в зала Open Source Lab.