Loading...

Какво трябва да знаете за DevOps?

avatar Катерина Костадинова 3 минути
Какво трябва да знаете за DevOps?

Чували ли сте за DevOps? Ако не сте - това е съкратено съчетание от "Development"  и "Operations", които са двата основни типа дейност при производството и поддръжката на продукт или система. Това е гъвкава методология, която има за цел да унифицира разработката на софтуер и операциите около нея. Основната ѝ характеристика се състои в това да се подкрепят процесите по автоматизация и съблюдаване на всяка една стъпка от софтуерната разработка. Какво обаче не е DevOps? Научете в следващите редове:

Не става въпрос (просто) за инструменти

Когато говорим за внедряване на DevOps, не става въпрос просто за внедряване на набор от инструменти. Погрешно е схващането, че използващите тази методология "претупват" теорията и бързат практиески да внедрят даден набор от инструменти, без да вземат предвид принципите около методологията. Но всъщност това е своеобразен анти-модел на DevOps. 

Не става въпрос (просто) за "Devs" и "Ops"

Както вече споменахме, когато говорим за DevOps често възниква въпросът "Какво ще стане със системните или мрежови администратори?". Истината е, че макар процесът при DevOps да води в извстна до смесване на задълженията от двете страни, той определено не води до изключване на дадени типове специалисти. Дори обратно - всички участници по създаването и поддръжката на даден продукт или система трябва да работят съвместно от начало докрай - както разработчици и оператори от различни видове, така и хора, които са ангажирани с бизнес модела, маркетинг или директни продажби.
По принцип гъвкавите методологии акцентират върху колаборирането на "biz + dev", докато при DevOps акцента пада върху "dev + ops", но крайният резултат от прилагането на DevOps e, че всички си сътрудничат. В този смисъл DevOps е голяма стъпка напред, що се касае до това дадена дисциплина да се включи в общата култура на гъвкавите методологии.

Не е (просто) име на професия

Смисълът на DevOps е в принципите и произтичащата от тях реорганизация на производствения процес при дадени продукти или системи. Тоест, ако вие не възприемете и приложите принципите на DevOps, които изискват промяна на едно общо системно ниво, а не само вътре в малка група, някъде в тази система може би няма да получите удовлетворителни резултати.
Разбира се, това не означава, че няма хора, които са специализирали в прилагането на DevOps. В този ред на мисли, не е съвсем неоправдано поставянето на подобни "титли", що се касае до това да се разграничи спецификата на DevOps мисленето, преимуществата на автоматизацията, високата степен на колаборация между всички звена и пр.

DevOps не е "всичко"

Понякога хората, които са "по-навътре" в DevOps, правят грандиозни заключения, че методологията се отнася за всичко. Да, DevOps може да е колаборативна и гъвкава корпоративна култура, но тя се фокусира най-вече върху това как звено "Операции" се включва в целия производствен процес. Има хора, които излизат от фокуса на DevOps и го превръщат в супер разводнена версия на Lean, Agile и др. Това е вредно, тъй като със свалянето на детайлите надолу в йерархията на трудовия процес, накрая ще отделите огромни сили и ресурси за оперативна интеграция, докато в същото време огромна част от кадровия ресурс, с който разполагате, ще се пренасочи към други задачи, а не към конкретния възникнал проблем.
Ако някой иска да приложи познанията си по DevOps на по-широко равнище на организация в своята фирма, е необходимо да има предвид, че DevOps е предназначен и включва най-вече хора, които се занимават с техническата практика, търсейки начин да подобрят ефективността на своята работа, а не начин да свършат нечия друга работа.


Ако темата за DevOps събужда интереса ви и имате желанието да се потопите още по-навътре в сферата, курсът "DevOps Basics" е перфектният старт за вас. Той е с цялостна практическа насоченост, за да усвоявате бързо и ефективно всички нови знания и да успявате своевременно да ги прилагате в реална работна среда. Ще се запознаете с концепции като вритуализация, контейнеризация и автоматизация на основни процеси. Курсовете започват на на 26 април, включете се още днес, очакваме ви!