Loading...

Митове и факти за Agile

avatar Георги Кацаров 1 минута
Митове и факти за Agile

Има много погрешни схващания по отношение на това какво е Agile и какво не е. В следващите редове ще се опитам да ви обясня кое е мит и кое – факт, по отношение на Agile.

Факт: Agile не може да се прилага към мащабни проекти

Agile е предназначен за малки, многофункционални екипи, които си колаборират при разработката и поддръжката на даден софтуерен продукт. Способността на екипи, които прилагат Agile, за да разбият дадена задача на по-малки части им предоставя предимство, особено при по-мащабни проекти.

Мит: Agile е панацея, която може да се справи с всички предизвикателства

Прилагането на Agile не е добра идея, когато става дума за проекти, които не могат да се разбиват на по-малки части, които изискват по-голям времеви диапазон. Agile също така не е разумно да се използва, ако активен клиент или представител на страната-поръчител не може да се включи.

Мит: Agile е друга дума за Scrum

Мит, но не съвсем. Както Agile, така и Scrum са не просто методологии, по които се организира работния процес, те включват и редица точно определени технически инструменти, за изпълнението на дадена задача. В случая Agile е обобщаваща дума, както за подходи, така и съпътстващите ги софтуерни рамки (frameworks). Scrum e вид Agile framework, която се прилага при изключително сложни проекти. Освен Scrum, в Agile има и други подходи: Lean programming, extreme programming, хибридни методологии и други. Така че можем да обощим: Scrum е Agile, но Agile далеч не е само Scrum.

Мит: Agile проектите са неструктурирани и хаотични

В сравнение с други организационни методологии като Waterfall, Agile предразполага към проекти, които са много по-добре синхронизирани. Agile налага повече дисциплина, защото даден проект, разработван чрез Agile подлежи на непрекъснати прегледи и може да претърпи значителни промени, започвайки от процеса на планиране и стигайки до краен продукт. Развитието на работния процес се съблюдава от точно определени представители на заинтересованите лица, които дават отзиви за неговия прогрес и други детайли.

Ако сте участвали в софтуерен проект, без значение от ролята ви или просто искате да развиете своите знания и умения по Agile, то точно за вас сме подготвили курса „Agile Software Development - декември 2018“. Очакваме ви!